Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego w oborze jest decyzją na lata, którą należy podjąć zarówno w przypadku nowo powstającego obiektu, jak i przy modernizacji istniejącego budynku.

Na rynku istnieje duży wybór materiałów, które można wykorzystać do pokrycia budynku inwentarskiego, jednak nie wszystkie nadają się do obór. Dostępne materiały różnią się przeznaczeniem, wytrzymałością, właściwościami termicznymi, jak również ceną, co często decyduje o wyborze produktu.

ODPOWIEDNIE WŁAŚCIWOŚCI

W pomieszczeniach, gdzie utrzymywane jest bydło, panuje agresywne środowisko. Duże stężenie amoniaku i siarkowodoru, szczególnie w przypadku obór z niewystarczająco wydajną wentylacją, może sprawić, że źle dobrane materiały ulegną szybkiemu zniszczeniu. Tak więc pokrycie powinno być odporne na agresywne środowisko obory, co tyczy się w szczególności warstwy wewnętrznej, która ma bezpośredni kontakt z atmosferą obory. Wpływ niekorzystnych czynników środowiska obory można w dużym stopniu ograniczyć poprzez zastosowanie skutecznej wentylacji, adekwatnej do obsady zwierząt i lokalizacji budynku. Warto przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kąta nachylenia połaci dachu, co ma bezpośredni wpływ na sprawność wentylacji grawitacyjnej. Najczęściej stosuje się pochylenie dachu na poziomie ok. 22o, które stanowi kompromis pomiędzy prawidłowym obiegiem powietrza w budynku a zabezpieczeniem połaci przed gromadzeniem się śniegu.

Wśród cech pokrycia dachu obory, jakie należy wziąć pod uwagę, powinna znaleźć się również odporność na nagrzewanie. Jest to właściwość szczególnie istotna latem, gdy temperatury są wysokie. Nagrzewająca się powierzchnia dachu przekazuje temperaturę do wnętrza budynku, potęgując tym samym zjawisko stresu cieplnego u zwierząt. Z kolei w okresie zimowym, kiedy w budynku panuje wyższa temperatura niż na zewnątrz, przy nieodpowiednio dobranym pokryciu na wewnętrznej stronie może skraplać się woda, która następnie będzie ściekać po ścianach budynku. Zwiększona w ten sposób wilgotność jest źródłem rozwoju grzybów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Zastosowane materiały powinny więc być odporne na kondensację pary wodne w okresie...

Cały artykuł w najnowszym lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

 

Podobał się artykuł? Podziel się!