Sprawdzenie, jak funkcjonuje hodowla tej rasy w praktyce, umożliwiła hodowcom firma P.H. Konrad, która wraz ze swoim partnerem - Viking Genetics - zorganizowała wyjazd do Danii. PH Konrad zabrał ze sobą delegację ze Stadniny Koni Iwno, gdzie utrzymywane jest największe stado krów rasy Jersey w Polsce.

JERSEY ZAMIAST HF-A?

Kiedy mówimy o produkcji mleka, większość z nas ma przed oczyma wyrośniętego HF-a o gigantycznym wymieniu. Jednak aby ten obrazek stał się rzeczywistością, należy pamiętać, że trzeba najpierw sprostać wielu wyzwaniom hodowlanym, gdyż rasa ta jest najbardziej wymagająca pod względem żywienia i warunków utrzymania. Niejednokrotnie, nie będąc w stanie nadążyć za potencjałem genetycznym HF-a, ograniczamy go poprzez nieodpowiednie warunki środowiskowe. Sytuacja taka bardzo często doprowadza do stanu chorobowego, który powoduje straty mleka, a czasem nawet samego zwierzęcia.

Zaślepienie wysoką wydajnością nie pozwala nam dostrzec innych równie wartościowych ras bydła mlecznego. Jedną z takich ras jest Jersey.

Historia tej rasy w Danii rozpoczęła się w 1896 r., kiedy to sprowadzono do kraju pierwsze zwierzęta tej rasy. Od tego momentu rozpoczęto intensywne prace nad rozwojem hodowli krów rasy Jersey.

Została ona wyhodowana na wyspie Jersey, położonej w Kanale La Manche. Jest to rasa jednostronnie mleczna o wybitnych parametrach składu chemicznego mleka. Zawartość tłuszczu w mleku często przekracza 6 proc., a białko oscyluje na poziomie 4 proc.! Są to wartości niemal nieosiągalne u innych ras bydła mlecznego.

Wysoki poziom tych składników powoduje, że mleko pochodzące od tych krów jest cennym surowcem w przetwórstwie.

Na uwagę zasługuje fakt, że rasa Jersey jest bardzo ujednolicona genetycznie, co wynika z ponad 200-letniej izolacji od innych ras bydła (1789-2008). Krowy tej rasy

są niewielkich rozmiarów, ważą 350-450 kg. Osiągana wysokość w kłębie to ok. 120 cm. Umaszczenie tej rasy jest z reguły jednolite, od jasnocielistego do brunatnoczerwonego. Racice są barwy czarnej. Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym charakterze tych zwierząt. Krowy tej rasy odznaczają się żywym temperamentem. Są niezwykle towarzyskie i ciekawskie, dzięki czemu szybko się uczą i przystosowują do nowych rozwiązań technologicznych.