Ze względu na wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej wielu rolników poszukuje pewnych oszczędności w żywieniu białkowym. W przypadku krów mlecznych można wykorzystać wiele produktów ubocznych powstałych z działalności różnych gałęzi przemysłu: z produkcji biopaliw (DDGS, wywar gorzelniany), cukru (wysłodki buraczane).

Pasze pochodzące z przemysłu biopaliw są uznawane na całym świecie za „pasze przyszłości”. Jest to spowodowane znaczącym rozwojem tej gałęzi produkcji i rosnącym zapotrzebowaniem na biopaliwa. Można się zatem spodziewać znacznego wzrostu podaży pasz typu DDGS na rynkach światowych, a w tym również i w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych są prowadzone badania nad wykorzystaniem wywarów zbożowych pochodzących z produkcji biopaliw w żywieniu zwierząt.

- Wiele się zmieniło w ostatnich latach w obszarze wywarów zbożowych. Początkowo bowiem powstawały one przy produkcji alkoholu, który trafiał na rynek spożywczy, obecnie znacznie większa część wywaru powstaje przy produkcji biopaliw – tłumaczy prof. Barry Lambert z Uniwersytetu Stanowego Tarleton.

Komponenty takie mogą być dodawane do dawki pokarmowej krów w różnych formach, bowiem produkty te można poddawać procesom suszenia – dzięki czemu zwiększy się koncentracja składników pokarmowych w gotowych komponentach. W ten oto sposób można krowom podawać świeży wywar gorzelniany lub wysuszony – DDGS.

Pasza ta jest jak najbardziej pożądana w dawce dla krów mlecznych. Charakteryzuje się ona wysoką zawartością białka o wysokiej wartości biologicznej i przyswajalności. Dodatkowo białko w niej zawarte w znacznej części przechodzi w nienaruszonym stanie do jelita cienkiego gdzie jest wchłaniane.

Z mniej korzystnych aspektów stosowania tych komponentów jest fakt dużej zmienności co do zawartości składników pokarmowych. Jest to związane ze stosowaniem w produkcji różnych komponentów (kukurydza, pszenica), a wraz z tym zmienia się również skład produktu ubocznego. Oprócz tego zmienność składu chemicznego wywaru może również dotyczyć warunków w jakich była przeprowadzona produkcja, które mogą być różne każdego dnia.