Jakiś czas temu na rynku pojawiła się alternatywna koncepcja zbioru kukurydzy na kiszonkę Shredlage, zakładająca cięcie roślin na dłuższe fragmenty (22 – 30 mm) w porównaniu z tradycyjną kiszonką (10 – 18 mm).

Sporządzanie kiszonki z kukurydzy metodą Shredlage opracowała firma Claas, poprzez dostosowanie technologii w nowoczesnych sieczkarniach, co umożliwia całkowite rozdrobnienie kolby i dokładne roztarcie ziarna.

Nazwa tej metody zbioru pochodzi od określenia walców zgniatających Shredlage montowanych w sieczkarni, które stanowią układ dwóch wałków o różnej liczbie zębów, a także zróżnicowanej prędkości obrotowej względem siebie, co wpływa na dokładne rozdrobnienie zbieranego materiału. Ruch walców powoduje dokładne rozbicie struktury łodyg.

Tak intensywne rozgniatanie materiału znacznie zwiększa powierzchnię sieczki dostępną dla mikroorganizmów zarówno podczas procesu zakiszania, jak również trawienia w żwaczu. Uzyskanie dłuższych fragmentów powoduje działanie strukturotwórcze w paszy, dzięki czemu możliwe jest usunięcie z dawki pokarmowej słomy i zastąpienie jej włóknem pochodzącym z kukurydzy.

Podobał się artykuł? Podziel się!