Tak duże zainteresowanie artykułami mleczarskimi z Polski przełożyło się na znaczny wzrost wartości eksportu w pierwszej połowie bieżącego roku – czytamy w półrocznej analizie handlu zagranicznego polskimi produktami rolno-spożywczymi, przygotowanej przez analityków FAMMU/FAPA.

Praktycznie w każdym z miesięcy w analizowanym okresie wartość wywozu była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego, rekordowego roku.

Większa dynamika wzrostu w II kwartale roku (+18,5 proc. wobec +9,2 proc. w I kwartale) tak jak przed rokiem była w dużej mierze spowodowana majowym, dość gwałtownym i znaczącym spadkiem wartości złotego do euro i dolara, co poprawiło konkurencyjność wywozu.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli popyt na mleko się utrzyma, to w 2013 roku zaobserwujemy kolejny rekord w wartości eksportowanych z Polski przetworów mlecznych.

W pierwszym kwartale bieżącego roku na unijnym rynku mleczarskim (głównym kierunku wywozu nabiału z Polski), obserwowano stabilizację notowań artykułów mleczarskich, która zapoczątkowana była jeszcze pod koniec 2012 roku. Początek drugiego kwartału 2013 r. przyniósł dynamiczne zwyżki cen przetworów mlecznych zarówno w UE, jak i na rynkach międzynarodowych.

Wzrosty cen związane były wystąpieniem największej od 30 lat suszy w Oceanii. Kataklizm doprowadził do dramatycznego zmniejszenia produkcji mleka przy jednoczesnym spadku przetwórstwa.

Dodatkowo na zwiększenie dynamiki wzrostu cen w skali światowej wpłynął spóźniony z powodu złej pogody sezonowy wzrost produkcji w Europie. Zwyżkowy trend nie trwał długo i od maja obserwowane były już nieznaczne wahania cen. Warto przy tym dodać, że w całej pierwszej połowie bieżącego roku ceny podstawowych przetworów mlecznych z Polski (jak mleko w proszku i masło) były niższe niż średnio w UE i niż na głównych unijnych rynkach, jak Niemcy, czy Holandia.

Niemniej jednak polskie artykuły mleczarskie sprzedawano po znacznie wyższych cenach ni przed rokiem, o czym świadczy znaczący wzrost wartości wywozu przy wyraźnie łagodniejszym wzroście wolumenu. Podobał się artykuł? Podziel się!