Według analityków ARR, pomimo wzrostu krajowej produkcji wołowiny, ceny skupu bydła w pierwszym półroczu 2015 r. utrzymały się na wyższym poziomie niż rok wcześniej. Przyczyną takiej sytuacji był utrzymujący się popyt eksportowy i wyższe niż przed rokiem ceny wołowiny w UE.

Znaczący spadek cen żywca wołowego w lipcu 2015 r. spowodowany był nasileniem podaży bydła do skupu w okresie czerwiec – lipiec.

Spadek światowej produkcji wołowiny i wzrost eksportu tego mięsa z UE sprawiły, że od marca 2015 r. średnie miesięczne ceny bydła w Unii Europejskiej są wyższe niż przed rokiem.

We wrześniu 2015 r. w UE przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 383,35 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Przeciętna cena polskiej wołowiny tej klasy była o 19 proc. niższa od średniej unijnej i wynosiła 308,77 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej.

Prognozowany wzrost unijnego eksportu wołowiny, zwłaszcza do krajów arabskich, Norwegii i krajów bałkańskich, będzie wpływał na wzrost cen tego mięsa w UE. Utrzymujący się popyt eksportowy na wołowinę z Polski, może wpłynąć również na wzrost krajowych cen skupu bydła.

W pierwszym kwartale 2016 r. do wzrostu krajowych cen dodatkowo może przyczynić się również spadkowy trend podaży bydła do skupu. Zespół Ekspertów ARR prognozuje, że do marca 2016 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

• Bydło ogółem:
– grudzień 2015 – 5,80-6,10 zł/kg
– marzec 2016 – 6,00-6,40 zł/kg

• Młode bydło rzeźne:
– grudzień 2015 – 6,10-6,40 zł/kg
– marzec 2016 – 6,20-6,60 zł/kg.

Podobał się artykuł? Podziel się!