Sektor bydła mięsnego stoi przed globalnymi wyzwaniami dotyczącymi zaostrzenia w stosowaniu antybiotyków, zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych czy ograniczenia zużycia ziarna zbóż w żywieniu bydła. W związku z tym coraz częściej opracowywane są środki, które mają pomóc w osiągnięciu powyższych celów. Dodatki żywieniowe mogą poprawić wyniki produkcyjne oraz zdrowie zwierząt. Dodatki paszowe definiowane są jako substancje stosowane w żywieniu zwierząt, które stanowią uzupełnienie podstawowych składników pokarmowych, witamin i związków mineralnych. Ta grupa środków do żywienia zwierząt może mieć zastosowanie nie tylko w opasie, lecz także w stadzie krów mamek czy buhajów i jałówek hodowlanych.

Głównym celem stosowania dodatków paszowych w przypadku bydła mięsnego jest jednak poprawa efektywności żywienia lub/i poprawa dobowych przyrostów. Niektóre dodatki paszowe zawierają składniki odżywcze, jednak podaje się je najczęściej w innym celu niż pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt. Niektóre z nich przyczyniają się do redukcji zagrożenia wzdęć żwacza, kwasicy czy kokcydiozy. Inne z kolei podawane są w celu kontroli wystąpień rui, redukcji problemów z racicami czy kontroli zagrożenia pasożytami. Obecnie działania badawcze ukierunkowane są na opracowanie dodatków żywieniowych, które spowodują redukcję wykorzystania antybiotyków czy ograniczą produkcję metanu. Głównym wyznaczaniem jakości dodatków paszowych jest efektywność i ch działania.

EFEKTYWNOŚĆ DODATKÓW PASZOWYCH

Dodatki paszowe działają w różny sposób, w związku z tym ocena ich efektywności zależy od tego, jaki dodatek podlega ocenie. Niektóre oddziałują na funkcjonowanie żwacza, inne modyfikują trawienie w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego i wpływają na metabolizm, a jeszcze inne stosowane są w celu ograniczenia kwasicy czy stresu cieplnego. Jednak ostateczna decyzja dotycząca stosowania dodatków paszowych powinna być uzależniona od opłacalności ich wykorzystania, co w praktyce oznacza, że zastosowanie konkretnego produktu poprawia parametry technologiczne, które związane są z wynikiem ekonomicznym, tj. przyrost dobowy, pobranie paszy czy wykorzystanie paszy. Jeśli zastosowanie dodatku paszowego miało pozytywny wpływ na przyrosty zwierząt, próg opłacalności jego użycia może być obliczony jak w tabeli.