Obecnie przy projektowaniu budynków przeznaczonych na chów zwierząt dąży się do bardzo prostych rozwiązań, aby zarówno zadawanie pasz jak i usuwanie obornika odbywało się wdłuż budynku po linii prostej. Im mniej będzie zakrętów przy transporcie paszy i usuwaniu odchodów, tym budynek inwentarski jest lepiej rozwiązany pod względem funkcjonalnym. Duże ułatwienie dla obsługi zwierząt jest wówczas, jeśli przy jednym długim korytarzu można ustawić wszystkie żłoby, a do wewnątrz można wjechać od ściany szczytowej i przejechac wdłuż całego budynku.

Przejazdowy korytarz paszowy zajmuje wprawdzie sporo miejsca, to jednak daje dużą wygodę. Pozwala karmić zwierzęta zielonkami dowożonymi prosto z pola bezpośrednio do żłobu, bez potrzeby pracochłonnego przeładowywania na mniejszy wózek, czy też ręcznego donoszenia.

Dlatego wymogi transportowe, czyli możliwość łatwego dojazdu i przeładunku, powinny być najważniejszym czynnikiem. Dopiero temu należy podporządkować dalsze prace adaptacyjne już w samym budynku, gdzie rozplanowanie konkretnych pomieszczeń, bądź zmiany w ich użytkowaniu powinny być dostosowane do przebiegu tras komunikacyjnych pojazdów rolniczych. Krótko mówiąc, należy funkcję budynku dostosować do możliwości transportowych.

bud.remont.A_min.jpg

Autor: Z.Siwulec

Opis: RYS. A - Minimalna wielkość łuku drogowego dla traktora z jedną przyczepą

Na małych już zagospodarowanych działkach zagrodowych nie jest łatwo doprowadzić drogę do ściany szczytowej budynku, aby związać ją z przejazdowym korytarzem paszowym. Pojazdy używane w rolnictwie zwłaszcza ciągnik z przyczepą wymagają dużych przestrzeni do manewrowania, czyli do skrętu i zawracania. Zakręt w formie pętli zabiera najwięcej miejsca i jest możliwy, jesli szerokość działki wynosi co najmniej 20 metrów. Często ze względu na brak miejsca oba te manewry są po prostu niemożliwe i konieczne jest cofanie do tyłu.