Produkt oferowany przez firmę De Heus, Bestermine Drożdże, poza drożdżami, zawiera sorbent trwale wiążący mykotoksyny obecne w kiszonkach. Po połączeniu z nimi jest wydalany z organizmu. W ten sposób usuwane są toksyny przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka obciążenia wątroby i problemów rozrodczych.

Żywe drożdże (Saccharomyces cerevisae) aktywne metabolicznie redukują ilość kwasu mlekowego w żwaczu, ograniczając zagrożenie wystąpienia kwasicy żwaczowej. Jednocześnie wspomagają mikroflorę żwacza, w efekcie czego następuje lepsze wykorzystanie masy organicznej dawki.

Drożdże zawarte w mieszance stymulują namnażanie się bakterii żwacza, zapewniając jego prawidłową i efektywną pracę. Produkt wspomaga również proces trawienia włókna, w efekcie zwiększając wydajność mleczną oraz poprawiając wykorzystanie paszy.

Według producenta, efektywne działanie i niski koszt dziennego dawkowania zapewni hodowcy oczekiwane korzyści. Mieszanka stanowi uzupełnienie żywienia krów mlecznych w okresie laktacji i ostatniej fazie zasuszenia. Według zaleceń należy stosować 100 g/krowę/dzień.

Podobał się artykuł? Podziel się!