W okresie dziesięciu miesięcy br. skupiono 8075,0 mln l mleka, tj. o 7,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W październiku br., przy sezonowym spadku podaży surowca (o 2,5 proc.), za 1 hl mleka płacono ok. 118 zł, tj. o 2,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 4,3 proc. mniej niż przed rokiem.

W październiku br. średnie ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,93 zł/kg, a na targowiskach 5,63 zł/kg i były nieco wyższe niż we wrześniu br. - odpowiednio o 0,3 proc. i o 2,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku ukształtowały się one na poziomie znacznie wyższym, zarówno w skupie jak i na targowiskach - odpowiednio o 16,3 proc. i o 14,0 proc. W październiku br. relacja cen skupu trzody do cen żyta na targowiskach ukształtowała się na poziomie sprzed miesiąca – 7,4 (wobec 6,4 przed rokiem). Przy obserwowanej od ponad roku wzrostowej tendencji cen prosiąt do dalszego chowu, w październiku br. za 1 prosię na targowiskach płacono ok. 184 zł, tj. o 2,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 37,9 proc. niż przed rokiem.

Przy utrzymującej się wysokiej podaży żywca drobiowego, jego ceny w październiku br. ponownie ukształtowały się poniżej poziomu notowanego przed rokiem i przed miesiącem. Za 1 kg drobiu rzeźnego płacono w skupie 4,32 zł/kg, tj. mniej niż we wrześniu br. o 2,9 proc. i w październiku ub. roku o 0,7 proc.
 
W październiku br. średnie ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,46 zł/kg i młodego bydła rzeźnego 6,82 zł/kg - obniżyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem odpowiednio o 2,3 proc. i o 2,2 proc., ale były nadal wyższe w skali roku, stosownie o 7,6 proc. i o 6,3 proc. W obrocie targowiskowym notowany był wzrost cen żywca, zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Za 1 kg żywca wołowego płacono 6,44 zł/kg i młodego bydła rzeźnego 7,12 zł/kg tj. więcej niż przed miesiącem odpowiednio o 2,9 proc. i o 5,2 proc. i przed rokiem stosownie o 10,1 proc. i o 13,2 proc.
Podobał się artykuł? Podziel się!