Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu staje się powoli wizytówką hodowli bydła północnego Mazowsza. W tym roku zaprezentowały się powiaty: płocki – 14 hodowców pokazało 31 zwierząt, sierpecki – 9 hodowców i 16 zwierząt, płoński – 5 hodowców i 7 zwierząt, mławski – 3 hodowców i 6 zwierząt, gostyniński – 1 hodowca i 2 zwierzęta, żuromiński – 1 hodowca i 2 zwierzęta. Zastanawiający jest mały udział hodowców z powiatów płońskiego i mławskiego, gdyż razem z powiatem płockim tworzą one największy rejon hodowli bydła na północno-zachodnim Mazowszu.

Organizatorzy wystawy bydła zaplanowali cztery konkursy z wyborem czempionów. Jako pierwsze oceniano krowy pierwiastki, wybierając na czempionkę Kulę 9, córkę buhaja Touchdown. Jej matka uzyskała najwyższą wydajność 9333 l mleka (3,42 proc. białka i 3,01 proc. tłuszczu). Jej hodowcą jest Sławomir Kalinowski z Nacpolska. Wiceczempionkami w tej grupie wybrano krowy: Geertje 2, córkę buhaja Det, własność Bogdana Jeżewskiego ze Świerczyna, oraz Cichą 1, córkę buhaja Mirko, własność Bogdana Charzyńskiego z Gradzanowa Włościańskiego.

W grupie krów w drugiej laktacji czempionką wystawy została Białka 11, córka buhaja Ranger, której wydajność wyniosła 8654 l mleka (4,22 proc. tłuszczu i 3,51 proc. białka). Jej właścicielem jest Sławomir Kalinowski z Nacpolska. Wiceczempionkami zostały dwie krowy należące Urszuli Kalińskiej ze Słupi: Constance 7, córka buhaja Lord Bailey, i Klara 44, córka buhaja Ludzern.
W grupie krów w trzeciej laktacji i starszych czempionką została Hille, córka buhaja Dolch ET, której dotychczasowa maksymalna wydajność wyniosła 9924 l mleka (2,95 proc. tłuszczu i 3,02 proc. białka). Jej właścicielem jest Robert  Dąbrowski ze Zbójna. Wiceczempionkami zostały krowy: Cyganka 20, córka buhaja Argon, własność Mirosława Stranca z Uniejowa, i Perła, córka buhaja Hoover, własność Piotra Słupeckiego z Malanowa Starego.
Czempionką wśród jałówek cielnych wybrano Nidę 1, córkę buhaja Urial 3, własność Bogdana Jeżewskiego ze Świerczyna, a wiceczempionkami: Edeltr 1, córkę buhaja Dekor, z hodowli Marka Kowalskiego z Gąbina, i Nejbior, córkę buhaja Lufcik, z hodowli Bogdana Charzyńskiego z Gradzanowa Włościańskiego.