Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WMSSE) wydała zgody na inwestycje dla branży mleczarskiej w zakładach w Mrągowie (Mlekpol), Lidzbarku Warmińskim (Polmlek), Nidzicy (Polskie Mleko) i Elbląg (Nutrimilk).

"Te inwestycje wprowadzą te zakłady na zupełnie inny, zdecydowanie wyższy poziom produkcji, przyczynią się do zwiększenia innowacyjności w mleczarstwie. Hodowcy krów na pewno nie będą mieli kłopotu ze zbytem mleka" - powiedział dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Marcin Kuchciński.

Kuchciński poinformował, że zupełnie nową firmą na rynku będzie elbląski Nutrimilk, który będzie produkował preparaty mleczne, przeznaczone do dalszego przerobu w branży spożywczej. Aby uruchomić produkcję firma wyda 3 mln zł i zatrudni 7 ludzi.

W okolicach Nidzicy firma Mazurskie Mleko za 130 mln zł zbuduje zakład produkcyjny i zainstaluje linie do przerobu mleka i produkcji własnych wyrobów mleczarskich. W zakładzie ma znaleźć zatrudnienie 80 osób.

Największe inwestycje w ramach WMSSE przeprowadzą jednak giganci branży mleczarskiej: Polmlek w Lidzbarku Warmińskim i Mlekpol w Mrągowie.

Prezes zarządu Polmleku w Lidzbarku Warmińskim Przemysław Mikołajczyk poinformował, że w ciągu 2 lat powstanie tam instalacja, która pozwoli zagospodarować serwatkę, tj. produkt uboczny przy produkcji sera.

"W Europie są obecnie budowane instalacje o takiej samej wydajności i na tej podstawie można stwierdzić, że jest to innowacja na skalę europejską, ponieważ po zakończeniu tej inwestycji grupa Polmlek będzie w pierwszej trójce największych instalacji w Europie" - poinformował Mikołajczyk i dodał, że dzięki temu Polmlek będzie miał możliwość wejścia w nowe segmenty produkcji np. odżywek dla dzieci.

Inwestycja, którą Polmlek będzie przeprowadzał w Lidzbarku Warmińskim będzie największą w całej grupie.

W rozmowach z WMSSE Polmlek zadeklarował zainwestowanie 150 mln zł, utworzenie 70 nowych miejsc pracy i utrzymanie 644 etatów.

Mikołajczyk powiedział, że obecnie zakład w Lidzbarku Warmińskim skupuje mleko od 2,8 tys. dostawców (cała grupa Polmlek od 6,1 tys. rolników).

W Mrągowie Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol zamierza do końca 2016 roku za 130 mln zł tak zmodernizować zakład, by dziennie przetwarzano w nim 2 mln litrów mleka. Mlekpol zapewnia, że ma to być najnowocześniejsza instalacja w kraju i jedna z najnowocześniejszych w Europie.