Problemy z rozrodem u krów mlecznych spędzają sen z powiek wielu rolnikom. Jednym z czynników wpływających na wyniki rozrodu jest żywienie. Jak pokazują badania, pozytywny wpływ na rozród krów ma m.in. skarmianie pasz zawierających beta-karoten.

Stosunkowo duża ilość beta-karotenu zawierają w sobie trawy. Jednak podczas suszenia, związek ten ulega degradacji. Dlatego też, krowy żywione jedynie paszami konserwowanymi mogą mieć problem z zacieleniem. Problemy są widoczne również u krów żywionych pastwiskowo, które jednak w naszym klimacie przez ponad pół roku nie maja dostępu do świeżej zielonki.

Dynia bogata w karotenoidy

Bogatym źródłem karotenoidów, do których zalicza się beta-karoten jest dynia. Owoce dyni dość łatwo się przechowują, dzięki czemu można skarmiać ją przez ponad pół roku. Dynię można również zakiszać, co czyni z niej paszę całoroczną.

Zespół pod kierownictwem dr. Andrzeja Łozickiego z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, badał wpływ podawania kiszonki z dyni na wyniki rozrodu krów mlecznych. Jak ustalili naukowcy z SGGW, pasza zawierająca dynię działa prozdrowotnie.

- Według naszych badań, kiszonka z suszonych wysłodków buraczanych i dyni zawierała 243 mg karotenoidów na kg s.m. Jest to bardzo duża wartość w porównaniu z kiszonką kukurydzy (10-20 mg na kg s.m.) bądź kiszonką z traw (30-150 mg na kg s.m.). Porównując wskaźniki rozrodu u krów żywionych kiszonką zawierającą dynie do samic żywionych innymi paszami (kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw) widoczne jest skrócenie okresu międzywycieleniowego oraz wyższy wskaźnik zacieleń. Polepszyła się również jakość siary - odnotowaliśmy większą zawartość immonoglobulin, oraz beta-karotenu - mówi dr Andrzej Łozicki.

Niektóre badania wskazują, że karotenoidy wpływają pozytywnie na florę żwacza. Może to przekładać się na lepsze wykorzystywanie dawki pokarmowej przez krowy. Oprócz karotenoidów dynia zawiera również inne substancje działające prozdrowotnie. Tłuszcze znajdujące się w pestkach pozytywnie wpływają na skład kwasów tłuszczowych w mleku. Dodatkowo w miąższu i pestkach obecne są kukurbitacyny, które mają działanie przeciwpasożytnicze.