Rozród krów mlecznych jest ważny nie tylko pod kątem hodowlanym z racji uzyskiwania cieląt, ale i produkcyjnym, ponieważ wycielenie warunkuje wejście krowy w laktację. Mlecznice wykazujące zaburzenia rozrodu są przyczyną dużych strat ekonomicznych w stadach bydła mlecznego, dlatego też problemy z zacieleniem są jedną z głównych przyczyn strat ekonomicznych oraz brakowania krów mlecznych.

JAŁOWICE KRYJMY JAK NAJWCZEŚNIEJ

Jałowice HF osiągają dojrzałość płciową już w wieku 7-9 miesięcy. Pomimo rozwoju układu rozrodczego ich organizmy nie są jednak w pełni gotowe na ciążę. Z drugiej strony, zdaniem ekspertów najbardziej prawidłowe ze względu na ekonomikę jest jak najwcześniejsze krycie, bowiem im wcześniej jałowica zostanie zacielona, tym szybciej pozyskamy krowę przynoszącą zyski z laktacji.

Jak pokazują badania, późne krycie jałowic negatywnie odbija się również na ich życiowej wydajności oraz zdrowotności. Jak mówi prof. Zygmunt M. Kowalski, kryjąc jałowice powyżej optymalnych 13-14 miesięcy życia, tracimy 200 zł za każdy miesiąc do zacielenia. Wynika to ze zwiększenia nakładów na żywienia oraz - co godne uwagi - zmniejszenia potencjalnej wydajności oraz zwiększenia ryzyka zapadnięcia na ketozę.

Termin pierwszej inseminacji musi być jednak ustalany na podstawie nie tylko wieku, lecz także masy ciała. Młode samice powinny być kryte wraz z osiągnięciem ok. 3/4 masy ciała swojej matki, czyli zwykle na poziomie 360-380 kg. Główny wpływ na to, jak szybko masa ta zostanie osiągnięta, ma intensywność żywienia.

Czas jest ważny również w przypadku zacielania mlecznic. U zdrowych krów pierwsza ruja występuje zwykle 21.-30. dnia po porodzie. W tym czasie nie należy jednak przystępować do krycia. Gdy ruja występuje po raz drugi, tj. ok. 3 tyg. później, powinniśmy już przystąpić do zacielenia krowy. Wtedy bowiem organy rozrodcze samicy znajdują się w stanie podobnym do tego sprzed ciąży i są gotowe na kolejny okres cielności.

KRYĆ JUŻ W 60. DNIU?

Wątpliwości co do krycia krów dotyczą dnia laktacji, w którym powinien być przeprowadzony zabieg u wysokowydajnych mlecznic. Pytanie zwykle brzmi: czy zacielać krowę już w 60. dniu laktacji? Patrząc na literaturę sprzed 5-10 lat, znajdujemy informację, że krycie krów cechujących się wysoką wydajnością do 50.-60. dnia nie ma sensu. Zalecenia mówiły o tym, aby inseminować mlecznice w 90.-110. dniu laktacji, bo krowa kończy szczyt laktacji i jest wtedy mniej obciążona. Dzisiejszy stan wiedzy udowadnia błędność tamtego rozumowania.