Sytuacja ta dotyczy nie tylko Polski, z informacji uzyskanych z innych krajów członkowskich UE zwłaszcza tzw. "starej 15" wynika, że program "Szklanka Mleka" przeżywa stagnację. W niektórych krajach np. w Niemczech zauważono nawet tendencje spadkowe w spożyciu mleka przez uczniów. Spadek spożycia mleka w niemieckich szkołach skłonił tamtejsze władze do podjęcia działań mających na celu prześledzenie czynników mających wpływ na to zjawisko, a także opracowanie rozwiązań naprawczych. Pierwsze wyniki projektu badawczego "Mleko pod lupą", wskazują że cena jest jednym z głównych czynników wpływających na konsumpcję mleka w szkole. W pierwszym etapie cenowym mleko średnio spożywało 30 proc. wszystkich uczniów. Kiedy cena wszystkich produktów została zredukowana średni współczynnik spożycia wzrósł do 39 proc. Jednakże dalsza obniżka cen nie spowodowała dodatkowego wzrostu spożycia. Raptowny wzrost zanotowano, kiedy mleko rozdawano za darmo, średnia konsumpcja sięgnęła wtedy 73 proc.

Badania potwierdziły, że popyt na mleko w szkole zależy od otoczenia socjalno-ekonomicznego, w jakim znajduje się szkoła. W rejonach ekonomicznie zagrożonych, spożycie mleka przez uczniów wzrasta, gdy mleko jest bezpłatne.
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na popyt jest smak. Średnie spożycie mleka bez dodatków smakowych wynosiło ok. 3,8 proc. Wzrosło do 8,1 proc. dopiero, gdy dostarczano je bezpłatnie. Natomiast współczynnik konsumpcji mleka smakowego wynosił 25,5 proc. przy maksymalnej stawce cenowej i wzrósł do 64,7 proc. przy zniesieniu opłaty za mleko.

Zaobserwowano również, że spożycie jest zależne nie tylko od ceny i preferencji smakowych, ale także wieku uczniów. Uczniowie w starszych klasach spożywają mniej mleka niż młodsi uczniowie, bez względu na poziom cenowy. Największe różnice w spożyciu zauważono między klasą 2 i 4.

Cel programu to promowanie zdrowego odżywiania, poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożycia mleka i przetworów mlecznych, kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji mleka i jego przetworów poprzez umożliwienie dzieciom spożywania w szkołach mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach.

Realizowany od 7 lat w Polsce, program cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. W latach szkolnych 2004/2005 - 2005/2006 Polska mieściła się w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w ramach programu. Od roku szkolnego 2007/2008 (po wprowadzeniu dopłaty krajowej) Polska jest liderem wśród krajów UE realizujących program "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w poszczególnych krajach "starej" Unii.

W roku szkolnym 2010/2011 mleko spożywane było przez ok. 2,4 mln uczniów, w tym 1,7 mln uczniów szkół podstawowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!