Roczny projekt polegał na monitoringu emisji amoniaku, dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu z fermy mlecznej na południu Idaho, utrzymującej 10 tys. krów. Obiekt posiada 20 wydzielonych części wolnostanowiskowych, dwie hale udojowe, oborę szpitalną, odchowalnię, separator odchodów, 10 hektarowy zbiornik na odchody płynne oraz 10 hektarowy kompostownik.

Dane zbierane były w sposób ciągły przez 2 do 3 dni każdego miesiąca. Oprócz pomiarów koncentracji gazów, rejestrowano temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru i jego prędkość. Po zebraniu wszystkich danych naukowcy obliczyli średnią dzienną emisję z różnych części obiektu w poszczególnych miesiącach.

Wyniki pokazały, że obiekt generuje 1,6  kg amoniaku, 15 kg metanu oraz 186 kg podtlenku azotu każdego dnia. Podczas okresu wiosennego emisja amoniaku z części wolnostanowiskowych  obory stanowiła 78 proc. całkowitej emisji tego gazu z  obiektu, emisja podtlenku azotu stanowiła 57 proc., a metanu 74 proc.

Emisja amoniaku oraz podtlenku azotu z części wolnostanowiskowych była najniższa podczas późnych godzin wieczornych oraz wczesnych godzin porannych. Następnie wzrastała w ciągu dnia i osiągała maksimum w godzinach popołudniowych. Emisja amoniaku i metanu ze zbiornika odchodów oraz kompostownika również była niższa w nocy i nad ranem, a wzrastała w ciągu dnia.

Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Environmental Quality.

Podobał się artykuł? Podziel się!