Jak podaje Polska Izba Mleka seminarium, w którym uczestniczy Pani Dyrektor Maliszewska poświęcone jest prowadzeniu biznesu w Indonezji oraz certyfikacji Halal. W tym wydarzeniu oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz delegacji biznesowej uczestniczą również przedstawiciele rządu indonezyjskiego. Warto nadmienić, że Indonezja to największy kraj Azji Południowo-Wschodniej, z populacją liczącą ok. 250 mln ludności.

Indonezja należy do G20, a jej PKB w 2015 r. osiągnęło wartość 861,9 miliardów dolarów (wg. Banku Światowego, w cenach bieżących). Wzrost PKB osiągnął poziom 4,8 proc.. W kraju tym występuje również największy odsetek muzułmanów na świecie (ponad 90 proc. populacji). Jest to bardzo perspektywiczny rynek, z nieustannie rosnącą klasą średnią.

Warto przypomnieć, że w wyniku pozytywnej kontroli dokonanej przez inspektorów weterynarii z Republiki Indonezji, 18 polskich zakładów jest zatwierdzonych do eksportu na ten rynek. Dodatkowo, nowe zakłady mogą składać aplikacje na bieżąco. Oryginały dokumentów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej powinny być przekazywane do PLW (następnie za pośrednictwem WLW do GIW). Koordynatorem logistycznym kontroli, która odbyła się w listopadzie 2015 r. była Polska Izba Mleka.

W 2015 r. eksport polskich produktów mleczarskich do Indonezji wyniósł ponad 18 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 19,2 mln EUR. W 2015 r. w eksporcie do Indonezji dominowała serwatka w proszku (17,4 tys. ton o wartości 17,8 mln EUR). Stanowiła ona 96,5 proc. łącznego wolumenu eksportu oraz 92,6 proc. wartości eksportu, wyrażonego w EUR. Oprócz serwatki eksportowane było jeszcze odtłuszczone mleko w proszku (OMP), wielkość wywozu wniosła 582 tony o wartości prawie 1,4 mln EUR. W niewielkich ilościach eksportowane były napoje mleczne (oprócz jogurtu) – 48 ton o wartości około 75 tys. EUR.

W okresie styczeń-lipiec 2016 r. w eksporcie do tego kraju również dominowała serwatka w proszku, jednak jej udział w łącznym eksporcie jest niższy zarówno w kategorii ilościowej jak i wartościowej na rzecz OMP.

Podobał się artykuł? Podziel się!