- Pierwsza faza tego projektu zostanie zakończona w styczniu 2013 i wtedy rozpocznie funkcjonowanie. Z kolei ostateczne zakończenie inwestycji przewidziane jest na przełom czerwca i lipca 2013. Projekt ma zapewnić firmie umocnienie pionowo zintegrowanej struktury i wzrost marż przy rosnącym własnym źródłom dostaw mleka - powiedział ISB Trifonov.


W I poł. 2012 Milkiland podwoił własną produkcję mleka. Dodatkowo dostawy od długoterminowych kooperantów grupy przekroczyły 20 proc. całkowitego zapotrzebowania. Według słów Trifonova, osiągnięcie takiego poziomu było planowane na koniec 2012.