W 2013 r. krów wspomnianej rasy podlegających ocenie użytkowości mlecznej było 2 428 szt.

Postanowiliśmy więc dotrzeć do pionierów hodowli krów tej rasy w naszym kraju - gospodarstwa hodowlanego Montagro Sp. z o.o. mieszczącego się w Wierzbicy na Lubelszczyźnie, w którym hodowla krów montbeliarde została zainicjowana w 2005 r.

Obecnie utrzymywane są 294 krowy mleczne. W gospodarstwie wykorzystywane są dwa systemy utrzymania: głęboka ściółka - krowy zasuszone i grupa krów z defektami układu ruchu oraz młodzież, a w nowej oborze przeznaczonej dla 340 sztuk (obora płytko ścielona z wykorzystaniem separatu gnojowicy do wyścielania legowisk) - krowy w laktacji i zasuszone.

LAKTACJA I WYDAJNOŚĆ MLECZNA

Rasę montbeliarde cechuje późniejsze dojrzewanie w porównaniu do rasy hf. Różni się również tempem uzyskiwania przez te krowy wydajności szczytowej. Wydajność mleczna rośnie stale do 3, 4, a nawet dalszych laktacji. Jest to zupełnie odmienna sytuacja w porównaniu z holsztynami, które szczytową produkcję uzyskują zwykle w 2. laktacji.

Wydajność mleczna krów rasy montbeliarde, rozpatrując to pod względem potencjału produkcji, jest nieco niższa niż krów holsztyńsko-fryzyjskich. Montbeliardy objęte kontrolą użytkowości mlecznej w Polsce w 2013 r. dały średnio 7 224 kg mleka, czyli o nieco ponad 360 kg mniej niż krowy HO.

W gospodarstwie Montagro krowy doją średnio 9 314 kg mleka w laktacji, czyli średnio ok. 30 litrów mleka dziennie od krowy, o parametrach 3,66 proc. tłuszczu i 3,59 proc. białka. Warto dodać, że rekordzistki pod względem wydajności osiągają poziom 15 tys. kg mleka w laktacji o zbliżonym do średniej składzie chemicznym. Co ciekawe, są to krowy w 5. czy 7. laktacji, a dla porównania holsztyny czarno-białe osiągają nawet wyższe wydajności, ale w laktacjach 2. i 3., rzadko 4. - co jest związane z ich krótkim okresem życia, i rzadko która dożywa 4. laktacji (często krowy rekordzistki hf w 2. czy 3. laktacji, są młodsze o rok czy 2 w porównaniu do krów MO w laktacji 5.).

MLEKO I JEGO SKŁAD

Krowy rasy montbeliarde cenione są w kraju pochodzenia za mleko wysokiej jakości, o składzie zasadniczo różniącym się od mleka krów holsztyńsko-fryzyjskich. Mleko montbeliardów jest bowiem zdecydowanie "chudsze". Parametr mleka, jakim jest tłuszcz, w niewielu przypadkach przekracza wartość 4 proc. Zawartość białka w mleku krów tej rasy jest zbliżona do zawartości tłuszczu i oscyluje w podobnych wartościach między 3,5 a 4 proc. Stosunek tych dwóch parametrów (tłuszczu do białka) jest więc zbliżony do 1.