Gala Mleczna odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

- Jest mi niezmiernie miło móc uczestniczyć w tym święcie hodowców - przywitał rolników przybyłych na Galę do Warszawy, Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Hodowcy bydła mlecznego z całego kraju, którzy mogą poszczycić się najwyższymi wydajnościami zostali uhonorowani statuetkami Gala Mleczna 2014. Wyróżnienie przyznano hodowcom w VII-u kategoriach związanych z wielkością posiadanych krów oraz oddzielnie grupie obejmującej hodowców krów ras innych niż polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej. Polska Federacja uhonorowała 52 producentów mleka z całego kraju.

Hodowcy odebrali statuetki z rąk Tadeusza Nalewajka, wiceministra rolnictwa, Leszka Hądzlika, Krzysztofa Banacha i Stanisława Kautza.

- Uzyskane wyniki w ocenie wartości użytkowej bydła za 2013 r. potwierdzają, że podejmowane wysiłki przynoszą oczekiwane rezultaty - powiedział Leszek Hądzlik.

- W 2013 roku od przeciętnie ocenianej krowy uzyskaliśmy 7 441 kg mleka, 310 kg tłuszczu przy zawartości 4,16 proc. i 250 kg białka przy zawartości 3,36 proc. Oznacza to, że przeciętna wydajność mleka od każdej przeciętnie ocenianej krowy wzrosła w stosunku do roku 2012 o 45 kg mleka, 3 kg tłuszczu i 1 kg białka, przy jednoczesnym wzroście populacji ocenianej o 25 780 sztuk - wyliczał Hądzlik.

Wyniki te potwierdzają, że populacja krów ocenianych w Polsce jest coraz liczniejsza i wydajniejsza, że charakteryzuje się wysokimi walorami genetycznymi i produkcyjnymi, a co najważniejsze, że polscy hodowcy potrafią umiejętnie i skutecznie te walory wykorzystywać.

Tadeusz Nalewajk, gratulując hodowcom osiągniętych wyników, zauważył, że branża mleczna jest najlepiej zorganizowaną grupą producentów w Polsce.

- Życzyłbym sobie, żeby inne branże była tak samo dobrze zarządzane - powiedział wiceminister.

Ciężka praca hodowców i pracowników Polskiej Federacji na rzecz rozwoju oceny w Polsce została potwierdzona i nagrodzona poprzez pozytywne przejście zewnętrznego audytu, którego efektem jest przedłużenie na kolejne 3 lata prawa do posługiwania się przez PFHBiPM Międzynarodowym Certyfikatem Jakości ICAR w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, systemu identyfikacji bydła mlecznego objętego oceną wartości użytkowej, analiz laboratoryjnych oraz przetwarzania danych z oceny.

Uczestnicy pierwszej Gali Mlecznej byli zgodni, że takie wydarzenie powinno wejść na stałe do kalendarza.

Podobał się artykuł? Podziel się!