W ostatnich latach obserwujemy tendencje wydłużających się okresów międzyocieleniowych, wzrost zużycia porcji nasienia na skuteczne unasienienie, wzrost brakowania krów z powodów "rozrodczych". Wszystkie te czynniki kumulują się, obniżając efektywność produkcji, a tym samym jej opłacalność.

Na sprawnie działający układ rozrodczy wpływ ma wiele czynników zarówno środowiskowych, jak np. warunki utrzymania czy żywienie, jak i genetycznych. Nad wieloma z przyczyn obniżających sprawne funkcjonowanie układu rozrodczego krów mlecznych, prowadzącymi w konsekwencji do spadku efektywności produkcji, hodowca może zapanować. Da się nimi także sterować i w ten sposób doprowadzić do osiągnięcia założonych celów hodowlanych i produkcyjnych.

WARUNKI UTRZYMANIA

Jest to zagadnienie bardzo obszerne, w różnych aspektach wpływające na efektywność rozrodu krów mlecznych - zwłaszcza obecnie, gdy wielu rolników decyduje się na produkcję mleka w tzw. cyklu zamkniętym. Być może warunki utrzymania nie są głównym czynnikiem limitującym płodność krów, mają one jednak niebagatelne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy niejeden hodowca oczekuje na uruchomienie płatności z PROW 2014- 2020 na budowę obiektów inwentarskich.

Co wspólnego ma budowa obory z rozrodem krów? Przede wszystkim chodzi o wygodę zwierząt. Jeśli uwzględnimy komfort krów już na etapie projektowania obory, to mniej będzie problemów do naprawienia podczas wieloletniego użytkowania budynku.

Na komfort krów wpływ ma wiele różnych czynników, z których część wydaje się oczywistością i brzmi banalnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na legowiska i komfort wypoczynku krów. Idealne legowiska mają rozmiary, tj. długość i szerokość, odpowiednio dopasowane do gabarytów utrzymywanych zwierząt. Długość należy odpowiednio dobrać również do położenia legowiska w oborze - graniczące ze stałymi przeszkodami muszą być dłuższe, a otwarte na inne legowiska nieco krótsze. Powierzchnia legowisk powinna być wygodna dla zwierząt, nie może powodować urazów mechanicznych ani stwarzać problemów w utrzymaniu czystości i higieny.