Prawdę mówiąc, straty w produkcji są nieodłącznym jej elementem i nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ich - nie ma gospodarstwa wyspecjalizowanego w produkcji mleka, w którym nie występują jakieś straty. Do pewnego poziomu stan uznaje się za normalny, aczkolwiek nie można godzić się na popełnienie nawet najmniejszego błędu na poszczególnych etapach produkcji. Oczywiście, wszelkie straty są najbardziej dotkliwe w okresie niskiej rentowności produkcji i wtedy właśnie każdy zabiera się za uszczelnianie kanałów ich występowania. W praktyce często okazuje się, że jest już zbyt późno na naprawę czegokolwiek. Trzeba zatem odpowiednio zarządzać całym gospodarstwem, zaczynając od doboru odmian uprawianych roślin, a na chłodzeniu m leka kończąc.

PRODUKCJA I PRZECHOWYWANIE PASZ

Źródłem strat są m.in. pasze (przede wszystkim objętościowe) i wszystko, co z nimi związane. Bardzo ważnym aspektem są warunki meteorologiczne, na czele z ilością opadów (co mocno dotknęło każdego producenta mleka w tym roku) - nie chodzi tu jednak tylko o ich niedobór, tylko o szersze spojrzenie na ogół przebiegu pogody (najgorsze są skrajności).

Na przebieg pogody w roku nie mamy żadnego wpływu, jednak można dopasować odmiany roślin uprawnych do warunków glebowych, jakimi dysponuje gospodarstwo - minimalizując wpływ skrajnego przebiegu pogody. Odpowiedni dobór gatunków i odmian roślin uprawnych pozwala na optymalne wykorzystanie stanowiska, tym samym eliminując straty spowodowane zbyt wysokim nawożeniem upraw czy wypadaniem cennych gatunków - co jest bardzo istotne w przypadku użytków zielonych. Eliminacja lub minimalizowanie ubytków powinny być celem przewodnim podczas zbioru i konserwacji pasz objętościowych, gdyż nawet najmniejszy błąd będzie odczuwalny przez cały okres ich późniejszego skarmiania. Należy dokładać wszelkich starań, aby pasze objętościowe charakteryzowały się wysoką koncentracją składników pokarmowych oraz wysoką strawnością. Ważny jest optymalny termin zbioru, dobrze dobrany do skali produkcji sposób wykonania tej czynności, a także kons erwacja oraz ochrona pasz przed zepsuciem.