Wystąpienie kulawizn sprowadza się nie tylko do wystąpienia bardzo silnego bólu i istotnego pogorszenia dobrostanu krów, ale przyczynia się również do obniżenia produkcji mleka, problemów w rozrodzie, zwiększenia brakowania krów, większych nakładów na opiekę weterynaryjną oraz zwiększonego nakładu czasu na obsługę chorych zwierząt. Wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływają na zwiększenie strat ekonomicznych produkcji mleka. Szacuje się, że kulawizny zaraz po problemach w rozrodzie i zapaleniu wymienia stanowią trzecią co do wielkości przyczynę strat finansowych ponoszonych przez właściciela. Mając na względzie poprawę stanu aparatu ruchu, hodowca musi zwrócić uwagę na odpowiednie żywienie zwierząt, regularne kąpiele racic, korekcje oraz warunki, w jakich będzie przebywać krowa przed i po zabiegu korekcji racic. Konsekwencją złej pielęgnacji nóg mlecznic jest przede wszystkim krótszy okres użytkowania zwierząt oraz pogorszone wskaźniki rozrodu. Choroby racic i kulawizny potrafią wyeliminować ze stad aż 16 proc. krów. Mechanizm przyspieszonego brakowania krów mających permanentne problemy z układem lokomotorycznym nie jest skomplikowany. Kulawe zwierzęta wykazują niższe pobranie paszy, gdyż stanie czy samo dojście do stołu paszowego sprawia ból. Obniżony apetyt to niepobieranie wystarczającej ilości energii, brak energii prowadzi do problemów z rozrodem, mniejszej produkcji mleka, a w efekcie końcowym skutkuje brakowaniem chorych krów ze stada. Ponadto, kulawe krowy gorzej manifestują objawy rui, co ewidentnie pogarsza wykrywalność rui i wpływa na pogorszenie rozrodu krów. Biorąc pod uwagę częstość wystąpienia dysfunkcji kończyn, najczęściej dotyczą one najbardziej obwodowo położonych ich struktur, czyli racic. Ponad 88 proc. kulawizn dotyczy racic, a jedynie 12 proc. wyższych partii nóg. Pomimo faktu, że tylne kończyny krów obciążone są jedynie 40 proc. ich masy ciała, 85 proc. wystąpień kulawizn dotyczy właśnie kończyn miednicznych.

GDZIE LEŻY PRZYCZYNA?

Niewątpliwie znajomość czynników wpływających na dysfunkcje układu lokomotorycznego krów ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ich wystąpienia lub/i efektywniejszemu zwalczaniu już istniejących problemów. Jakie więc są główne czynniki powodujące wystąpienia kulawizn w stadzie bydła? Najogólniej przyjmując, czynniki te mogą mieć podłoże genetyczne bądź środowiskowe. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że najczęściej mają one charakter polietiologiczny, czyli ich wystąpienie spowodowane jest negatywnym oddziaływaniem wielu czynników jednocześnie.