Farmer: Genomica to czytanie z genomu. Na jakim etapie jest aktualnie nauka i czy już wprowadza ocenę genomową w hodowlę bydła mlecznego?

Prof. Joanna Szyda: Na świecie jest na bardzo zaawansowanym poziomie. Wiele krajów prowadzi ocenę gnomiczną kompletnie rutynowo, czyli równolegle z oceną konwencjonalną - oceną cech na córkach buhajów. W Europie są to takie kraje - pewnie nie wymienię wszystkich - jak Hiszpania, Belgia, Holandia, Francja czy Niemcy i Włochy oraz kraje nordyckie.

W Ameryce Północnej genomową ocenę robią Amerykanie i Kanadyjczycy.

Farmer: Czy zatem można powiedzieć, że w wymienionych krajach rolnicy otrzymują informację o cechach buhaja przenoszonych na córki także z oceny genotypu zwierzęcia?

JS: Tak. Tam, gdzie genomica jest szeroko wdrożona, to - jak się wydaje - dla wszystkich buhajów, których nasienie jest sprzedawane, wykonuje się ocenę genomową.

Chodzi także o młode buhaje, które jeszcze nie mają córek, a mogą być wykorzystywane w postępie hodowlanym.

Takie buhaje nie mają jeszcze oceny konwencjonalnej (na potomstwie), ale mają ocenę genomową. Oczywiście, ocenę standardową też się przeprowadza.

Farmer: Nasi rolnicy nie mają jeszcze udostępnionego tego narzędzia - oceny genomowej?

JS: Nie mają, gdyż u nas ta ocena nie ma charakteru rutynowego i ogólnokrajowego.

Jest duży projekt - MASin- BULL, ale dotychczas był on finansowany tylko przez SHiUZ Bydgoszcz. Ma on więc charakter bardziej lokalny.

Farmer: Co jest potrzebne w Polsce, jakie narzędzia są niezbędne, pewnie pieniądze, żeby ocena genomowa stała się powszechna?

JS: W Polsce rozpoznano, że genomica jest ważnym narzędziem i obecnie toczą się bez przerwy rozmowy pomiędzy uczestnikami zakończonego już projektu, zmierzające do tego, by MASinBULL został przekształcony, tak aby miał charakter ogólnokrajowy i żeby ocena genomiczna była rutynowa. Równolegle są prowadzone rozmowy w sprawie przystąpienia Polski do konsorcjum europejskiego - Euro Genomics. Jeżeli Polska stanie się członkiem tego konsorcjum, będzie to dla nas duży sukces, gdyż uzyskamy informacje o genomach buhajów z krajów, które są członkami Euro Genomics.