Jednym z przełomów w stosowaniu genomiki w selekcji bydła jest umożliwienie sprzedaży w naszym kraju nasienia pochodzącego od młodych buhajów posiadających wycenę genomową. Zwierzęta te mają przyporządkowane indeksy hodowlane pomimo tego, że nie posiadają jeszcze córek, które można by było ocenić. Aby nasienie pochodzące od takich buhajów mogło być sprzedawane w naszym kraju, samce muszą znaleźć się na liście publikowanej przez Instytut Zootechniki-PIB. Buhaje niemające wyceny tradycyjnej, lecz ocenę genomową znalazły się pierwszy raz na tej liście w sierpniu 2014 r. i od tamtej pory nasienie tych rozpłodników jest d ostępne na polskim rynku.

PRZYSPIESZONY POSTĘP HODOWLANY

Wycena genomowa jest znacznie szybszą metodą oceny niż tradycyjne sposoby. Oceniając buhaje na podstawie wyników produkcyjnych córek, otrzymujemy wyniki średnio 6 lat po narodzinach buhaja i dopiero wtedy nasienie jest dostępne na rynku komercyjnym. W przypadku oceny genomowej wartość hodowlana oznaczana jest nawet dla nowo narodzonych samców, a ich nasienie dostępne może być już 1,5 roku po narodzinach. Wycena w oparciu o genom jest również dokładniejsza, niż ma to miejsce w przypadku indeksu rodowodowego.

- Gdy bierzemy pod uwagę pełne rodzeństwo, to w indeksie rodowodowym mają takie same wartości hodowlane. Tymczasem podczas procesu mejozy materiał genetyczny od obojga rodziców nie przechodzi w równej mierze. Obliczenia na podstawie samego indeksu rodowodowego w zależności od cechy mają dokładność od 15 do 35 proc. W stosunku do wyceny genomowej jest to ok. połowa, ponieważ w ocenie genomowej uzyskujemy dokładność średnio na poziomie ok. 65 proc. - mówi Anna Siekierska, kierownik Działu Hodowli z PFHBiPM.

GENOMIKA W POLSCE

W Polsce projekt genomowej oceny wartości hodowlanej bydła został zainicjowany w 2008 r. przez konsorcjum MASinBULL działające obecnie pod nazwą Genomika Polska. Członkami konsorcjum są stacje unasienniania: Stacja

Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu oraz Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem, a także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Zootechniki w Krakowie.