Trwa dyskusja, dotycząca tego, co się stanie, gdy zostaną zniesione kwoty w produkcji mleka.

Wielokrotnie Federacja podkreślała konieczność limitowania wielkości produkcji mleka na rynku poprzez utrzymanie systemu kwotowania produkcji mleka po 2015 roku. Szanując jednak, nowy, rynkowy sposób podejścia Wspólnoty Europejskiej do polityki dla sektora mleka zwracamy uwagę na konieczność utrzymania siatki bezpieczeństwa dla sektora oraz skutecznego progu cen interwencyjnych – powiedział Hądzlik. Jego zdaniem wielkość produkcji powinna kształtować się w zależności od popytu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnej ceny.

Uważamy, iż konieczne jest obowiązkowe objęcie dostaw mleka surowego pisemnymi kontraktami, które powinny określać cenę, wolumen i czas dostawy oraz okres obowiązywania umowy. Chcielibyśmy by został wypracowany mechanizm stwarzający możliwość zerwania kontraktów producentom w sytuacji, gdy nastąpi drastyczne obniżenie ceny mleka, poniżej jego ceny minimalnej – kontynuuje Hądzlik.

Wspólnie z europejskimi pozarządowymi organizacjami rolniczymi Federacja pracuje nad poprawą sytuacji na rynku, poprawą jakości produktów mleczarskich i ich właściwym oznakowaniem korzystnym m.in. dla polskich producentów, przeciwdziałając segmentacji unijnego rynku oraz zmniejszaniu możliwości eksportowych na wspólny rynek.

Podkreślamy, iż podstawą efektywnej polityki UE dla sektora mleka będzie ogólnie dostępna informacja rynkowa oraz przejrzystość w łańcuchu dostaw. Ponadto aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz promocji konsumpcji mleka i produktów mleczarskich poprzez realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszu Promocji Mleka – dodaje Hądzlik.

Podobał się artykuł? Podziel się!