Rozwój gospodarstwa mleczarskiego związany jest najczęściej ze zwiększeniem wielkości stada, co wymusza niejednokrotnie zmianę systemu utrzymania zwierząt i jednocześnie zmianę systemu udoju. Gospodarstwa, w których krowy utrzymywane były na uwięzi i dojone dojarką rurociągową, decydując się na powiększenia stada, najczęściej wybierają wolnostanowiskowe utrzymanie krów. W tym momencie rodzi się pytanie, jaki system udoju wybrać?

Niektórzy producenci ze względu na większy komfort pracy decydują się na wybór robota udojowego. Jednak stosunkowo wysoki koszt zakupu i konieczność utrzymywania określonej na jednostkę udojową liczby krów, aby inwestycja była opłacalna, sprawia, że hodowcy częściej decydują się na montaż dojarni w hali udojowej. Hala udojowa jest o wiele bardziej elastycznym rozwiązaniem, które łatwiej dopasować do wielkości utrzymywanego stada. Hala udojowa wraz z dojarnią stanowi jeden z elementów obszaru dojenia, w skład którego wchodzą także poczekalnia, korytarz powrotny oraz pomieszczenia do schładzania i przechowywania mleka. Konstrukcja i urządzenie całego obszaru powinny ułatwiać krowom swobodne poruszanie bez ryzyka urazów i stresu. Warto gruntownie przemyśleć nie tylko wybór samego systemu doju, lecz także rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych oraz elementów wyposażenia, tak aby dojenie przebiegało sprawnie i bez zbędnego stresu dla zwierząt.