Zwierzę niedożywione może stracić prawie cały tłuszcz oraz połowę białka, ale utrata około 10 proc. wody powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu całego organizmu. Utrata przez organizm powyżej 20 proc. wody jest już zagrożeniem dla życia.

Woda w oragnizmie
Woda jest składnikiem wszystkich tkanek i płynów ustrojowych organizmu. Występuje jako płyn śródkomórkowy, zawarty w komórkach, oraz jako płyn pozakomórkowy – woda osocza krwi, chłonki oraz woda śródmięśniowa. Stosunek objętościowy wody śródkomórkowej do pozakomórkowej wynosi w organizmie dojrzałego zwierzęcia 2:1.
Zawartość wody w organizmie pozostaje w ścisłym związku z gatunkiem zwierzęcia, jego wiekiem, płcią, stanem fizjologicznym, a także z rodzajem tkanki. Organizm zwierzęcia zawiera od 45 do 77 proc. wody. Średnio u bydła woda stanowi około 60 proc. masy ciała, u koni – 55 proc., u królików – 72 proc. Najwięcej wody zawierają płody zwierząt – około 90 proc. masy ciała. Wraz z wiekiem udział wody w organizmie maleje: u nowo narodzonego cielęcia wynosi 72–75 proc., u 4-miesięcznego – 68–71 proc., u krowy dorosłej – 48–75 proc., a u opasów – 48–56 proc. U prosiąt po urodzeniu zawartość wody stanowi nawet do 80 proc. masy ciała, u warchlaków – 75 proc., u loch i knurów – 50 proc.
Krew i nerka zawierają około 80 proc. wody, mięsień sercowy – 78 proc., wątroba – 70 proc., tkanka kostna zaś tylko 30 proc., a tłuszczowa – 20 proc. Wynika z tego, że organizm zwierząt otłuszczonych zawiera 10–20 proc. mniej wody w porównaniu do zwierząt chudych.
Narządem odgrywającym główną rolę w gospodarce wodą, regulującym stały jej poziom są nerki. W wypadku zbyt dużej ilości wody nerki wydzielają większą ilość moczu, usuwając nadmiar wody z organizmu.