W czerwcu 2009 roku pogłowie bydła w Polsce liczyło 5700 tys. sztuk, tj. o 57 tys. sztuk mniej (1%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W latach 2001-2008 najwięcej bydła 5757 tys. sztuk odnotowano w czerwcu 2008 roku [Wyk. 2.]. Najmniejsze stado bydła odnotowano w 2004 roku 5353 tys. sztuk, czyli mniej o 7,0% w stosunku do największej liczebności bydła na przestrzeni analizowanych dziewięciu lat [Wyk. 2.].
Porównując stan populacji bydła na przestrzeni lat 2001-2009 widać wyraźny wykres sinusoidy, z systematycznymi spadkami i wzrostami populacji bydła. Porównując ilość sztuk bydła w grudniu 2001 i 2009, finalnie można stwierdzić, że po dziewięciu latach hodowli w Polsce pogłowie bydła nie zmieniło i pozostaje na poziomie ok. 5700 tys. sztuk w czerwcu [Wyk. 2.] i ok. 5500 tys. sztuk w grudniu [Wyk.3.].

polowie bydla.jpg

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2008 roku o 118 tys. sztuk, tj. o 4,2% do poziomu 2688 tys. sztuk. Porównując liczebności krów w czerwcu 2001 i 2009 roku nastąpiło obniżenie populacji krów o 317 tys. sztuk., czyli o 10,5%. Najwięcej krów 3005 tys. sztuk odnotowano w czerwcu 2001 roku, natomiast najmniej 2684 tys. sztuk w grudniu 2006 roku [Wyk. 2 i Wyk. 3.].
Analizując okres dziewięciu lat zauważono, że liczebność grupy bydła pozostałego wzrosła o 283 tys. sztuk (o 10,4%) [Wyk. 2.]. 

poglowie bydla w tym krow.jpg

W sektorze prywatnym pogłowie bydła w grudniu 2008 roku wynosiło 5474 tys. sztuk i wzrosło w ciągu roku o 158 tys. sztuk (o 3 %), natomiast porównując stan z czerwca 2008 zmniejszyło się o 194 tys. sztuk, tj. o 3,4%. W gospodarstwach indywidualnych, które w końcu 2008 utrzymywały 94,1% krajowego pogłowia bydła, znajdowało się 5235 tys. sztuk a zarazem o 189 tys. sztuk mniej niż zanotowano w czerwcu 2008 roku.

W sektorze publicznym pogłowie bydła w grudniu 2008 r. spadło zaledwie o 0,2% w stosunku do stanu w grudniu 2007 r., a w porównaniu ze stanem z czerwca 2008 wzrosło o 0,4 tys. sztuk (o 0,5%) do poziomu 89,4 tys. sztuk. 
poglowie bydl wg grup wiekowych.jpg