Nowy indeks pokazał się w katalogach buhajów wszystkich stacji inseminacyjnych po raz pierwszy w lecie 2007 i będzie już publikowany w kolejnych katalogach bezpośrednio po wyliczeniu ich przez Instytut Zootechniki.

Konstrukcja indeksu

Nowy indeks nie oznacza wcale, że indeks produkcyjności jest lub był indeksem złym i że należy zaniechać z jego wykorzystywania. Jest to indeks dobry i na pewno będzie wykorzystywany. Indeks ten obejmuje tylko wartość hodowlaną dotyczącą produkcji składników mleka, to jest wartości hodowlanej kilogramów białka i wartości hodowlanej kilogramów tłuszczu. Wyliczany jest według wzoru: indeks produkcyjny = 2 x wartość hodowlana kg białka + 1 x wartość hodowlana kg tłuszczu.

Tak skonstruowany indeks nie mówił nic o tak ważnych dla hodowcy cechach, jak pokrój potomstwa buhaja, cechy płodności czy skłonności do występowania zwiększonych ilości komórek somatycznych w mleku córek, a przecież te cechy funkcjonale mają olbrzymi wpływ na pozostawanie krów w stadzie lub ich zbyt szybkie brakowanie. Generalnie cechy te mają bardzo duży wpływ na opłacalność prowadzenia stada, dlatego konieczne było wprowadzenie indeksu obejmującego więcej cech.

Doprowadzenie do tego, aby dla różnych cech można było opracować jeden wzór umożliwiający dodawanie poszczególnych wyników do siebie oraz ustalenie, jak dużą część w indeksie będzie stanowić określona cecha, wymagało dokonywania szeregu przeliczeń. Przeliczenia te powodują, że podane w szczegółowych tabelach liczby dotyczące wartości hodowlanych różnią się od tych podanych w podindeksach. Różnice wynikają z konieczności przeliczeń, a nie z błędów.

 Podstawowy wzór indeksu PF je st następujący: PF = 0,5 x podindeks produkcyjny + 0,3 x podindeks pokroju + 0,1 x podindeks płodności + 0,1 x wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych. Tak skonstruowany indeks oznacza, że cechy produkcyjne stanowią w tym indeksie 50 proc., cechy pokroju – 30 proc., cechy płodności – 10 proc., wartość hodowlana dla komórek somatycznych – 10 proc.