U krów mlecznych w związku z wysoką produkcją mleka, prawidłowy poziom wapnia we krwi jest niezmiernie ważny. Obniżenie stężenia wapnia powoduje tzw. gorączkę mleczną, która objawia się m.in. obniżoną temperaturą ciała i drżeniem mięśni.

Trudniejsza do wykrycia jest choroba o łagodniejszym, bezobjawowym przebiegu, która uwrażliwia krowy na inne potencjalne schorzenia. W ostatnim czasie prof. Laura Hernandez opublikowała w Journal of Endocrinology wyniki swoich badań, w których wykazała związek pomiędzy poziomem serotoniny, a stężeniem wapnia w mleku i krwi u różnych ras krów mlecznych.

Krowom podawano dożylnie pochodną serotoniny, która następnie była metabolizowana do serotoniny. Wyniki były różne w zależności od rasy krów. U krów rasy Jersey serotonina podniosła poziom wapnia w mleku, natomiast u holsztynów we krwi.

Kolejnym etapem badań jest poznanie molekularnego mechanizmu działania serotoniny na organizm krowy mlecznej oraz opracowanie nowych metod leczenia gorączki mlecznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!