Postulowana przez stronę polską pomoc dla producentów mleka nie doszła do skutku. W związku z tym zachodzi konieczność spłaty drugiej raty opłaty na przekroczenie limitów produkcyjnych.

- Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 oraz w związku z art. 15 ust 1 akapit drugi i trzeci Rozporządzenia (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 2015/517 w dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 – informuje na swojej stronie internetowej ARR.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie prosi o dokonywanie terminowych wpłat na właściwe rachunki OT ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!