O kwotę indywidualną z krajowej rezerwy mogli ubiegać się producenci mleka, którzy złożyli w ARR odpowiedni wniosek w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca danego roku kwotowego.

Wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 wyniosła łącznie 149 147 042 kg, w tym:
- 69 525 187 kg dla dostawców hurtowych
- 79 621 855 kg dla dostawców bezpośrednich

Warunkiem przyznania dodatkowego limitu z krajowej rezerwy jest przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek. Wysokość przyznanej z krajowej rezerwy kwoty nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30000 kg.

Jednak w przypadku, gdy suma należnych do przyznania kwot indywidualnych jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości kwot indywidualnych stosuje się współczynnik przydziału.

W roku kwotowym 2014/2015 zaistniała konieczność zastosowania tego współczynnika, gdyż zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się dużo wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W tej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wg Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1955) wyznaczył wysokość współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, który w roku kwotowym 2014/2015 wyniósł 0,1126.

Podobał się artykuł? Podziel się!