Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Leszek Hądzlik zwrócił się do Agencji Rynku Rolnego z prośbą o określenie przybliżonych danych dotyczących wysokości przekroczenia kwot mlecznych i opłat, które trzeba będzie z tego tytułu uiścić.

W odpowiedzi Prezes ARR, Radosław Szatkowski podkreślił, że dokładne informację znane będą dopiero po zamknięciu bieżącego roku kwotowego. Wysokość kar zależeć będzie od niewykorzystanych i przekroczonych limitów indywidualnych.

Na ostateczny wynik wpływ będą miały również transakcje dotyczące kwot mlecznych (zbycia, oddania w używanie, konwersje). Wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej można składać w ARR do końca lutego. O sytuacji decydować będą również decyzje o rozdziale krajowej rezerwy, które najprawdopodobniej zostaną wydane w grudniu.

Prognozowane kary za przekroczenie kwot mlecznych kształtują się następująco:

  • 40 – 50 groszy za kg przekroczenia, przy przekroczeniu kwoty krajowej o 4 proc. i ok. 62 tys. dostawców, którzy nie zmieszczą się w limitach produkcyjnych
  • 50 – 60 groszy przy przekroczeniu kwoty krajowej o ok. 6 proc. i ok. 66 tys. dostawców przekraczających limity
  • 60 – 70 groszy przy przekroczeniu kwoty krajowej o ok. 8 proc. i ok. 70 tys. dostawców, którzy przekroczą posiadane limity.
Podobał się artykuł? Podziel się!