Na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty skupujące odnośnie ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawców hurtowych Prezes Agencji ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej, a w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji.

Przedmiotowy współczynnik w przypadku dostawców hurtowych stanowi iloraz:
- sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz
- sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Jeżeli dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 6 proc.

W wyniku tak znaczącego przekroczenia, opłata wyrównawcza może być dużo wyższa niż opłata za rok kwotowy 2013/2014. Wówczas producenci mleka, którzy przekroczyli posiadane kwoty indywidualne będą zobowiązani do wniesienia za pośrednictwem podmiotów skupujących należną opłatę.

ARR informuje o prognozowanej wysokości opłaty jednostkowej za kg mleka wprowadzonego ponad posiadany limit, jednak należy pamiętać, iż przedmiotowe wyliczenie jest oparte na prognozowanych wartościach, w związku z czym może być obarczone pewnym marginesem błędu.

Przy założeniu, że krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona o:
- ok. 4 proc. - opłata jednostkowa może wynieść ok. 50-60 groszy za kilogram przekroczenia,
- ok. 6 proc. - opłata jednostkowa może wynieść ok. 60-70 groszy za kilogram przekroczenia,
- ponad 6 proc. - opłata jednostkowa może wynieść ok. 70-80 groszy za kilogram przekroczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!