Rozwój gospodarstwa Leszka Duszaka z Ogródka w pow. węgrowskim można przedstawić jako przykład połączenia rozsądnego systematycznego powiększania skali produkcji przy wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych środków pomocowych.

Wszystko zaczęło się w 1985 r. Wówczas to przejął od ojca 13-hektarowe gospodarstwo z ośmioma krowami mlecznymi i dwudziestoma tucznikami oraz Ursusem C-355 z 1973 r. Na początku lat dziewięćdziesiątych postawił na krowy mleczne. W 1998 r. wybudował pierwszą oborę, jeszcze uwięziową na 60 szt. bydła. W 2002/3 r. postawił drugą oborę, tym razem już wolnostanowiskową na płytkiej ściółce, mogącą pomieścić 130 krów mlecznych. Trzecia obora powstała w 2009/10 r., również wolnostanowiskowa, ale na głębokiej ściółce z rusztami przy korytarzu paszowym, mieszcząca 200 sztuk bydła.

Wraz z budową nowych obór rosło stado krów. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął sprowadzać wysokocielne jałówki HF z Francji i Holandii.

Ostatnie zakupy pochodzą z 2011 r. z Czech, kiedy to sprowadził 25 jałówek.

Jak mówi, import jałówek jest coraz mniejszy i rzadszy, gdyż posiadane obecnie stado zapewnia materiał na powiększanie hodowli i remont stada.

Gospodarstwo jest typowo rodzinne.

Ze starszym synem Tomaszem zajmuje się produkcją mleka, młodszy syn Piotr prowadzi opas byków - o czym w dalszej części. Obecnie posiadają 200 krów mlecznych - czystych HF-ów, 30 jałówek wysokocielnych i 60 do zacielenia.

Część z nich przeznaczona jest na remont stada, który wynosi 25 proc. rocznie, a część na powiększanie produkcji.

Wraz ze wzrostem pogłowia bydła rosła powierzchnia gospodarstwa. W okolicy nie było PGR-u, więc i proces zwiększania areału był rozłożony w czasie.

Ziemię sukcesywnie skupował od okolicznych, likwidowanych gospodarstw lub wydzierżawiał. Aktualnie Duszakowie posiadają 180 ha, w tym 120 ha własnych.

Produkcja roślinna prowadzona jest typowo pod hodowlę bydła. Jedynie ok. 20 ha obsiewane jest pszenicą przeznaczoną na sprzedaż. Zdecydowana większość gruntów to dobre gleby klasy III A i B. Jedynie 20 ha, na których znajduje się m. in. siedlisko, są słabsze - IV i V klasy. Kukurydzą na kiszonkę obsiewane jest 70 ha, mieszanki zbóż i jęczmień zajmują areał 30 ha. Mieszanki traw z motylkowymi i lucerną stanowią 60 ha powierzchni upraw. Czas ich użytkowania wynosi 4 lata. Organizacyjnie, każdego roku likwidowane jest najstarsze 15 ha użytków zielonych i obsiewane nowymi mieszankami traw z motylkowymi.