Nasienie kosztuje. Hodowcy powierzają inseminatorom własne pieniądze. Od skutecznej inseminacji zależy ile porcji nasienia zostanie przeznaczonych na skuteczne zapłodnienie.

Jednakże na skuteczną inseminację wpływają nie tylko fachowość i wiedza inseminatora, ale także środowisko w którym krowa przebywa. Oczywiście do wiedzy inseminatora zaliczamy zdrowotność bydła.

Osoba wykonująca inseminację powinna posiadać wiedzę na temat fizjologii cyklu płciowego i objawów rui u bydła. Okres okołorujowy trwa przeciętnie 2,5 doby.

Optymalnym terminem unasienniania, jest druga połowa fazy rujowej i początek fazy porujowej, tj. okres między 12 a 24 godziną od początku rui właściwej. U jałówek, ze względu na krótszą ruję inseminację powinno się wykonywać około 2-3 godziny wcześniej niż u krowy. Jeżeli wskazana jest reinseminacja (objawy rujowe nie ustąpiły po pokryciu) wtedy wykonuje się ją 10-12 godzin po pierwszym zabiegu.

Właściwy proces przechowywania i rozmrażania nasienia daje szansę, że zdecydowana większość żywych plemników, o prawidłowym ruchu, uprzednio zamrożonych zostanie zdeponowanych w trzonie macicy.

W całym łańcuchu zabiegu unasienniania jest szereg bardzo istotnych ogniw, które mają zasadniczy wpływ na jakość nasienia i skuteczność zabiegu.

Rolnicy powinni zwracać uwagę czy inseminator przyjeżdża do gospodarstwa ze specjalnym kontenerem, w którym ma nasienie. Nie wolno go podgrzewać do temperatury powyżej minus 110 stopni C.

Każda czynność wykonywana z nasieniem musi odbywać się poniżej linii szronu, która widoczna jest w kontenerze.
Inseminator powinien używać pęsety uprzednio schłodzonej w oparach azotu do wyjamowania z kontenera słomki z nasieniem.

Przed włożeniem słomki do pistoletu inseminacyjnego należy obciąć słomkę z nasieniem z jednej strony specjalną gilotynką - jej spód, a nie koniec słomki.

Zachęca się inseminatorów do używania łaźni do rozmrażania nasienia.

Uwaga. Gdy inseminator używa nasienia seksowanego należy, po jego rozmrożeniu, natychmiast unasienniać krowę.

Nasienie przewożone przez inseminatora w kontenerze musi być zamrożone w temperaturze ciekłego azotu i powinno zostać rozmrożone w łaźni wodnej o temperaturze 37 stopni C bezpośrednio przed zabiegiem inseminacji.