Brak izolacji ścian oraz stropów powoduje, że obiekt jest narażony na przemarzanie ścian, oraz skraplanie się pary wodnej. Zmniejsza to komfort obsługi zwierząt oraz ich dobrostan. Wpływa również negatywnie na trwałość samego budynku. Dlatego planując budowę oraz modernizując stary obiekt, należy uwzględnić w planach budowy izolację termiczną.   

Planując rozwój gospodarstwa, należy realnie podejść do kwestii wielkości stada. Jest to ważne, ponieważ budynek, w którym utrzymywane są zwierzęta powinien być dostosowany do jego realnej obsady. Inwestycje, które są zbytnio na wyrost, mogą przysporzyć wielu problemów w okresie niskich temperatur.   

Jeśli temperatura w obiekcie spada poniżej 0oC, to zachodzi ryzyko zamarznięcia wody w instalacjach do pojenia zwierząt. Krowy, które nie mogą zaspokoić swojego pragnienia, automatycznie produkują mniej mleka. Zamarzająca woda może być niebezpieczna również dla samego wyposażania, powodując kosztochłonne zniszczenia. 
 

Podobał się artykuł? Podziel się!