Samica jest gotowa do rozrodu, kiedy wystąpią u niej pierwsze objawy rui. Te charakterystyczne zachowania płciowe będą pojawiały się u bydła cyklicznie przez cały rok. W związku z powyższym krowy zaliczane są do zwierząt poliestralnych lub wielorujowych. Pierwsze objawy rui u bydła występują już w 6. miesiącu życia. Wcześniej mogą pojawić się krótkie cykle rujowe, połączone z owulacją lub nie, którym nie będą towarzyszyły objawy rui. Jałówka może zostać skutecznie zapłodniona w pierwszym normalnym cyklu rujowym. Osiągnięcie dojrzałości płciowej przez jałówkę nie jest równoznaczne z osiągnięciem dojrzałości hodowlanej. Występuje ona później i jest związana z rozwojem całego organizmu. Zapewnia odpowiednie warunki do zapłodnienia, prawidłowego przebiegu ciąży, porodu i laktacji, bez zahamowania rozwoju osobniczego. Z ekonomicznego i hodowlanego punktu widzenia termin pierwszego krycia powinien być przesunięty do wieku 15-17 miesięcy przy jednoczesnej masie ciała ¾ dorosłej krowy. Tak dzieje się w przypadku bydła mlecznego (np. Jersey) lub rasy ncb o dwukierunkowym typie użytkowania. Takie jałówki w 15. miesiącu życia powinny mieć masę ciała 360-380 kg. Bydło mięsne, szczególnie rasy o dużym kalibrze, np. Charolaise lub Belgian Blue, dojrzałość hodowlaną - czy inaczej rozpłodową - osiąga dopiero w wieku 20-24 miesięcy. Wiek, w którym jałówki osiągają dojrzałość płciową, jest regulowany na drodze neurohormonalnej. To złożony proces związany ze zmianami na poziomie podwzgórze-przysadka-jajniki, jak również w ośrodkowym układzie nerwowym. Okres użytkowania rozpłodowego bydła zależny jest od wydajności mlecznej. Spadek ilości produkowanego mleka następuje o wiele wcześniej niż zmniejszenie się zdolności do rozrodu. Przeciętny okres użytkowania krów wynosi około 8 lat (tj. 5-6 laktacji). Natomiast płodne krowy rodzące zdrowe cielęta w wieku 15-20 lat nie są rzadkością.

JAK WYGLĄDA CYKL RUJOWY?