Cielę powinno pobrać 150 – 200 g immunoglobulin w ciągu pierwszych 2 h życia. Litr siary może zawierać od 20 do 100 g białek odpornościowych. Bez oceny jej jakości, nie wiemy jak duży powinien być pierwszy odpój.

Należy jednak pamiętać, że objętość pierwszej dawki siary nie powinna przekraczać 6 proc. masy ciała noworodka. Dlatego słabej jakości pokarmu nie skarmiamy, zastępując go inną siarą dobrej jakości, przechowywanej w tym celu np. w formie zamrożonej.

Przydatne narzędzia

Do oceny jakości siary może posłużyć:

- siaromierz (kolostrometr)

- refraktometr optyczny

- refraktometr cyfrowy

Najpopularniejszymi spośród wymienionych urządzeń są siarkomierze. Działają one na zasadzie oceny gęstości płynu. Do ich zalet należy niska cena oraz łatwość użycia. Do minusów należy jednak niska dokładność pomiaru.

Bardziej zaawansowanymi urządzeniami są refraktometry. Za ich pomocą ocenia się współczynnik załamywania się światła w badanym płynie. Mogą posłużyć także do oceny krwi cielęcia pod kątem transferu odporności biernej.

Refraktometry optyczne cechują się wyższą dokładnością pomiaru i są stosunkowo proste w użyciu. Jedyny mankament związany jest z potrzebą kalibracji tych urządzeń. Refraktometry optyczne można kupić już za mniej niż 150 - 200 zł.

O wiele wyższą dokładności oraz prostotą obsługi, cechują się refraktometry cyfrowe. Ich koszt zaczyna się od ok. 400 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!