Gdy u krowy występują już objawy zbliżającego się porodu, powinniśmy zadbać, aby zwierzę oraz narzędzia, które ewentualnie będą nam potrzebne, były wcześniej przygotowane. Samica powinna znajdować się w obficie zaścielonym kojcu porodowym, natomiast jeśli krowa ma się cielić na stanowisku w oborze stanowiskowej, nie możemy zapominać o dokładnym zabezpieczeniu kanału gnojowego. Ukazanie się pęcherza płodowego to już ostatni symptom nadejścia głównej fazy akcji porodowej. Czas, który pozostał do wystąpienia głównej fazy ocielenia, możemy poświęcić na przygotowanie linek porodowych, wycielacza, rękawic inseminacyjnych (jeśli niezbędna okaże się ocena oraz zmiana położenia cielęcia). Sprzęt używany do pomocy porodowej powinien być uprzednio zdezynfekowany.

FAZY PORODU

Pierwszą fazą porodu jest etap otwierania się szyjki macicy. Jego przejawem jest charakterystyczne unoszenie się ogona na okresy dłuższe niż 2 min. Stadium temu towarzyszą bóle porodowe, samica naprzemiennie kładzie się i wstaje. Skurcze macicy powodują przemieszczanie się płodu w kierunku szyjki macicy, co prowadzi do jej rozwarcia. W tej fazie jakakolwiek interwencja jest niewskazana. Samica powinna być pozostawiona w spokoju, aby bez stresu przyjęła dogodną pozycję ciała. Faza ta trwa średnio ok. 2 godz. i przyjmuje się, że kończy się ukazaniem pęcherza płodowego. Dokładniej analizując przebieg tego procesu, możemy zauważyć dwa pęcherze wydostające się z dróg rodnych samicy. Pierwszym jest cienkościenny pęcherz omoczniowy, wypełniony brązowożółtym płynem. Drugim jest pęcherz owodniowy, zawierający płyn o szarawym zabarwieniu. Zwykle nie dokonuje się podziału tych błon z racji jednoczesnego ich pojawienia i pękania.