Ilości skarmianych pasz są znaczne, gdyż jest to kilkadziesiąt kilogramów na sztukę dziennie. Planując preliminarz pasz, należy uwzględnić odpowiednią powierzchnię danej uprawy z bezpieczną jej rezerwą, a następnie wybrać najlepszy sposób na jej konserwację i przechowywanie. Bez względu na zastosowaną metodę, podstawowym wymogiem uzyskania kiszonki o wysokiej jakości jest odcięcie dostępu tlenu podczas zakiszania oraz zabezpieczenie przed jego dopływem podczas magazynowania.

KISZONKA Z KUKURYDZY - PRYZMA

W przypadku kiszonki z kukurydzy najczęściej spotkanym i zarazem najtańszym sposobem jej przechowywania jest pryzma. Powszechność tej metody wynika z prostoty jej wykonania. Wystarczy bowiem kawałek wolnego i - co ważne - niepodmokłego terenu oraz szczelna folia. Wadą tej metody przechowywania może być trudność w odpowiednim ubiciu zakiszanego materiału, szczególnie na bokach. Dodatkowo utrudnione jest okrycie boków ziemią, która często po obfitych deszczach obsuwa się i odkrywa folię, narażając ją tym samym na uszkodzenia. Niektórzy rolnicy radzą sobie z tym problemem, okrywając pryzmę oponami lub workami z piaskiem. Jeśli pryzma nie jest pokryta szczelną warstwą ziemi i folia ma kontakt z otoczeniem zewnętrznym, warto w takiej sytuacji zastosować dodatkową siatkę ochronną, zabezpieczającą folię przed uszkodzeniami, które mogą powodować zwierzęta. O ostatecznym sukcesie w produkcji kiszonki decyduje nie tylko proces jej konserwacji, ale również późniejsze jej użytkowanie. Jeśli chcemy cieszyć się wysoką jakością kiszonki przez cały okres jej pobierania, należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

Jeśli to możliwe, wybieranie kiszonki zaczynamy od strony północnej, co ogranicza zagrzewanie się paszy,

Stosujemy folię, której wierzchnia strona jest koloru białego, dzięki czemu odbija większość promieni słonecznych, co również zabezpiecza przed zagrzewaniem się kiszonki,

Ściana wybieranej kiszonki powinna mieć równą krawędź, co ogranicza dostęp tlenu i zapobiega wtórnej fermentacji paszy,

Do wybierania kiszonki używamy sprzętu, który pozostawia równą krawędź i nie rozluźnia ubitej masy,

Dobieramy taki przekrój pryzmy, aby dziennie wybierać warstwę o grubości min. 15-20 cm.

Nie odkrywamy kiszonki na zapas, a jedynie pas niezbędny do bieżącego wybierania paszy.