Systemy utrzymania bydła dzieli się na dwa główne typy: uwięziowy zwany stanowiskowym oraz bezuwięziowy potocznie nazywany wolnostanowiskowym. Bydło opasowe, podobnie jak i mleczne coraz częściej utrzymywane jest w drugim z wymienionych sposobów.

Utrzymanie uwięziowe stosowane jest coraz rzadziej i dotyczy zwykle budynków starego typu. Dzieli się je na ściółkowe oraz bezściółkowe, które to wymaga wyposażenia stanowisk w maty legowiskowe. Zarówno ścielenie jak i czyszczenie mat wiąże się z dużymi nakładami pracy. Do zalet systemu uwięziowego zalicza się możliwość indywidualnego żywienia zwierząt oraz łatwe przeprowadzanie ewentualnych zabiegów zoohigienicznych.

System wolnostanowiskowy jest coraz popularniejszym sposobem utrzymania bydła, ponieważ pozwala na znaczne zmniejszenie nakładów pracy. Ten typ utrzymania jest również bardziej przyjazny zwierzętom, nie ogranicza ich ruchu oraz kontaktów w grupie.

W systemie bezuwięziowym zwierzęta mogą być utrzymywane bezściółkowo: w boksach posiadających część legowiskową pokrytą materacami gumowymi oraz część z podłogą szczelinową jak i w całości mających podłogę szczelinową pokrytą gumowymi materacami, posiadającymi otwory odpowiadające tym w posadce. Takie rozwiązania pozwalają na zminimalizowanie nakładów pracy.

System wolnostanowiskowy może być również stosowany w połączeniu z utrzymaniem bydła na ściółce. Najczęściej stosowane jest utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce, które wiąże się z dużymi nakładami pracy przy zaścielaniu oraz usuwaniu obornika, a także sporym wydatkiem ściółki. Jest to jednak system uznawany za najbardziej przyjazny dla zwierząt. Jednym z wariantów tego systemu jest połączenie grupowego legowiska na głębokiej ściółce z umieszczonym na wyższym poziomie korytarzem spacerowo gnojowym posiadającym posadzkę litą bądź szczelinową. Zmniejsza to wydatek ściółki jednak dodaje dodatkowe nakłady związane z usuwaniem odchodów (posadzka lita) oraz zagospodarowaniem gnojowicy.

Dobór systemu utrzymania powinien zależeć od posiadanych możliwości gospodarstwa, takich jak park maszynowy (wozy asenizacyjne, ładowarki, ciągniki z ładowaczami czołowymi), dostępność ściółki oraz wyposażenie posiadanych już budynków inwentarskich. W gospodarstwach współpracujących z firmą „Sokołów” w ramach programu „Razem w przyszłość”, przeważa system bezuwięziowy, jako najbardziej przyjazny dla zwierząt, najbliższy naturalnemu środowisku, podnosząc jednocześnie warunki dobrostanu.

Podobał się artykuł? Podziel się!