Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 21 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych, w tym dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. 

W projekcie pozostały, kontrowersyjne dla wielu, zasady wyłączające z pomocy małych (poniżej 15 000 kg) oraz dużych producentów (powyżej 300 000 kg). 

- Projekt przewiduje, że wsparcie będzie udzielane producentowi mleka jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. - Czytamy na stronie Federacji. 

Ilość wyprodukowanego mleka w roku kwotowym 2014/15 nie może przekroczyć  300 000 kg. 

1,4 gr do 1 kg wyprodukowanego mleka 

Kwota pomocy ma zależeć od liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka. ARR szacuje, że będzie to ok. 1,4 gr do 1 kg wyprodukowanego mleka. 

- Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 grosza. - Podaje PFHBiPM

Podobał się artykuł? Podziel się!