Prof. Grodzki wskazywał na trzy zasadnicze elementy przygotowania młodzieży hodowlanej do wieloletniego użytkowania:

• szybkie przekazanie im za pośrednictwem siary odporności biernej prowadzącej do odporności czynnej

• pokrycie potrzeb pokarmowych

• żywienie stymulujące szybki rozwój funkcji trawiennych żwacza

Wykładowca podkreślał szczególnie znaczenie siary w żywieniu nowonarodzonych cieląt, co przekłada się na przyszłą użytkowość krowy. Dodatkowo warto badać jakość siary, aby podawać cielętom pokarm o najwyższej zawartości immunoglobulin.

Zdaniem eksperta za wskaźniki dobrego odchowu można uznać takie parametry jak masa urodzeniowa (min. 35 kg), masa ciała w wieku 3 miesięcy (ok. 100 kg) oraz przyrosty masy ciała w granicach 750 g/dobę.

- W odchowie młodzieży hodowlanej bardzo ważne jest maksymalne wykorzystanie pasz gospodarskich, głównie pastwisk. O ile krowy współcześnie nie korzystają często z pastwisk, tak dla cieląt wskazane jest utrzymanie na pastwiskach, a przynajmniej na bardzo dużych wybiegach, aby zapewnić im ruch stymulujący do rozwoju całego organizmu – uważa prof. Grodzki.

Wykładowca wskazywał, że koszty odchowu cieląt i jałówek stanowią 15-20 proc. ogólnych kosztów produkcji mleka, jednak w tym przypadku ekonomikę należy oceniać nie tyle poprzez pryzmat kosztów, co poprzez wpływ określonego systemu odchowu na przyszłą użytkowość mleczną krowy.

Podobał się artykuł? Podziel się!