O potrzebie zmian dużo mówiono na środowej konferencji w senacie, dotyczącej m.in. zniesienia kwot mlecznych. Aktualna sytuacja na rynku mleka stanowi ogromny problem, który wymaga błyskawicznych i stanowczych działań.

Według posła Ardanowskiego, zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeśli minister rolnictwa nie jest w stanie tego problemu rozwiązać, to powinien włączyć się w to premier Rządu. W przedstawionym przez Komisję dezyderacie zawarte są propozycję rozwiązań mające poprawić krytyczną sytuację na rynku mleka.

Jak podkreśla poseł Ardanowski dezyderat jest apelem do premiera rządu o podjęcie niezbędnych działań.

Wśród sugerowanych rozwiązań znalazły się następujące propozycje:

1.      Przyśpieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich dla producentów mleka obciążonych karami za nadprodukcję mleka w 2014 r.

2.      Wprowadzenie „siatki bezpieczeństwa” obejmującej:

a.       Wprowadzenie skupu interwencyjnego mleka w proszku (10 zł/kg)

b.      Wprowadzenie skupu interwencyjnego masła (13 zł/kg)

c.       Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych do eksportu mleka w proszku i masła

d.      Przedłużenie krajowej interwencji publicznej na masło i odtłuszczony proszek mleczny do 31.12.2014

3.      Podjęcie pilnych działań na forum Komisji Europejskiej mających na celu likwidację kar za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2014/2015

4.      Podjęcie działań pozwalających na utrzymanie produkcji mleka w małych i średnich gospodarstwach rolnych oraz opracowanie programu osłonowego dla tej produkcji

5.      Stworzenie systemu monitorowania sytuacji na rynku mleka i szybkiej interwencji ze środków krajowych w ramach pomocy de minimis w przypadku zagrożeń w produkcji mleka i cen skupu.

Podobał się artykuł? Podziel się!