Na rynku istnieje duży wybór materiałów, które można wykorzystać do pokrycia budynku inwentarskiego, jednak nie wszystkie nadają się do obór. Dostępne materiały różnią się przeznaczeniem, wytrzymałością, właściwościami termicznymi, jak również ceną, co często decyduje o wyborze produktu.

W pomieszczeniach inwentarskich, gdzie utrzymywane jest bydło, panuje agresywne środowisko, wynikające z dużego stężenia amoniaku i siarkowodoru, co jest szczególnie obserwowane w małych, niskich oborach. W związku z tym pokrycie dachowe powinno być odporne na agresywne środowisko obory, co tyczy się w szczególności warstwy wewnętrznej, która ma bezpośredni kontakt z atmosferą obory.

Wpływ niekorzystnych czynników środowiska obory można w dużym stopniu ograniczyć poprzez zastosowanie skutecznej wentylacji, adekwatnej do obsady zwierząt i lokalizacji budynku. Warto przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kąta nachylenia połaci dachu, co ma bezpośredni wpływ ze sprawność wentylacji grawitacyjnej. Najczęściej stosuje się pochylenie dachu na poziomie ok. 22°, które stanowi kompromis pomiędzy prawidłowym obiegiem powietrza w budynku a zabezpieczeniem połaci przed gromadzeniem się śniegu.

Ważną cechą dachu jest również odporność na nagrzewanie. Jest to właściwość szczególnie istotna latem, gdy temperatury są wysokie. Nagrzewająca się powierzchnia dachu przekazuje temperaturę do wnętrza budynku, potęgując tym samym zjawisko stresu cieplnego u zwierząt.

Z kolei w okresie zimowym, kiedy w budynku panuje wyższa temperatura niż na zewnątrz, przy nieodpowiednio dobranym pokryciu na wewnętrznej stronie może skraplać się woda, która następnie będzie ściekać po ścianach budynku. Zwiększona w ten sposób wilgotność jest źródłem rozwoju grzybów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Zastosowane materiały powinny więc być odporne na kondensację pary wodnej w okresie panowania niskich temperatur.

Dodatkowo ważne jest, aby połać dachu dobrze wytłumiała odgłosy, co jest szczególnie ważne w czasie intensywnych opadów, które mogą wpływać na niepokój i zwiększony stres zwierząt.

Wśród dostępnych na rynku rozwiązań najczęściej proponowane przez producentów są trzy wyjścia opierające się na bazie: płyt warstwowych, płyt włóknocementowych oraz blachy.

Podobał się artykuł? Podziel się!