W artykule porównujemy cztery najpopularniejsze budowy silosów przejazdowych. Opisaliśmy przykłady rolników, którzy zainwestowali w postawienie silosów na kiszonki. Nie uwzględniliśmy innych sposobów budowy silosów, które można spotkać w terenie. Niektórzy rolnicy wykonują silosy z bloczków betonowych, pustaków szalunkowych zalewanych betonem lub nawet drewna. Silosy zbudowane w taki sposób są ciężkie w porównaniu z opisanymi rozwiązaniami.

W dalszej części tekstu porównaliśmy koszty budowy silosu dwukomorowego. Wymiary jednej komory 6 na 30 m i wysokość przegród 1,8 m. Pojemność to 650 m3, a więc objętość wystarczająca na przechowanie kiszonki z ok. 9 ha, dobrze plonującej kukurydzy.

Dobrym przykładem rolnika szukającego optymalnego rozwiązania dla swojego gospodarstwa jest Paweł Roman z Dębina k. Przasnysza. W jego gospodarstwie pierwszy silos został zbudowany dwa lata temu. Hodowca wybrał silos z prefabrykatów z firmy Precon. Rolnik zakupił gotowe elementy silosu, które następnie montował we własnym zakresie. Również posadzka budowana była sposobem gospodarskim. Beton potrzebny do wykonania tych prac dostarczony był przez betoniarnię.

SILOS Z PREFABRYKATÓW

Konstrukcje budowane z gotowych elementów cechują się wysoką wytrzymałością oraz precyzją wykonania. Ściany silosu zbudowanego z prefabrykowanych płyt są gładkie, dzięki czemu nie trzeba stosować folii na wyścielenie boków pryzmy w czasie sporządzania kiszonki. Klasa wytrzymałości betonu, z którego zrobione są płyty, to C35/45, jest ona zbliżona do dawnej klasy B45.

Postawienie takiego silosu nie było tanie. Cena jednego elementu o wymiarach 2,02 m na 2,4 m wynosiła wtedy ok. 1 300 zł. Ściany silosu zbudowanego tym sposobem mają po 47 m długości i 1,8 m wysokości. Daje to nam łącznie kwotę ok. 51 tys. zł. Montaż płyt przeprowadzony został we własnym zakresie. Wykonanie posadzki również leżało po stronie rolnika. Miało to na celu ograniczenie kosztów przedsięwzięcia.

Wylanie posadzki o powierzchni 423 m2 kosztowało ok. 33 tys. zł. Beton dostarczony był przez betoniarnię. Łączny czas potrzebny na montaż elementów ścian oraz wykonanie zbrojenia i zalanie posadzki wyniósł tydzień. Do tej pracy zaangażowane były trzy osoby.

Do instalacji płyt mających stanowić ściany silosu należy zaangażować sprzęt dający sobie radę z min. dwutonowymi elementami. Jeśli gospodarstwo nie posiada własnej ładowarki teleskopowej lub dźwigu o takich parametrach, należy nająć maszynę, co generuje dodatkowe koszty.