Już sama próba dotarcia do informacji, przy jakiej masie ciała po raz pierwszy powinno się kryć jałówkę, stwarza trudności. Chociaż zalecany wiek krycia wynosi około 15 miesięcy, to różni naukowcy podają inną masę ciała jałówek w tym wieku. A różni się ona dość znacznie, gdyż od 350 do 400 kg.Podobnie jest z masą ciała przy pierwszym wycieleniu, a więc w wieku 24–25 miesięcy. Można spotkać się z informacją, że w tym wieku jałówka powinna ważyć 510–530 kg, jak również 550–600 kg.

Te różnice nie powinny jednak dziwić. W ciągu ostatnich lat pokrój i kaliber bydła ulega bardzo dużym przeobrażeniom związanym z coraz większym dolewem krwi bydła holsztyńskiego, znacznie większego niż krajowego bydła czarno-białego. Hodowcy są zaś na różnym etapie zmiany typu bydła i kaliber zwierząt nawet w jednej oborze jest bardzo zróżnicowany. Hodowcy mają też różne upodobania: jedni dążą do tego, aby krowy były duże, inni wolą nieco mniejsze. Dla wielu hodowców krowa ważąca 600 kg jest krową dużą, a są obory, gdzie krowy holsztyńskie mają ponad 700 kg, a i 800 kg nie jest czymś rzadkim. Jak więc widać, wszelkie normy wagowe trzeba traktować orientacyjnie i należy je dostosować do każdego stada indywidualnie. Profesor Krzysztof Bilik z Instytutu Zootechniki w Krakowie, który od wielu lat zajmuje się naukowo odchowem jałówek i wykonał na ten temat wiele badań, uważa, że najkorzystniejszym ekonomicznie i produkcyjnie terminem pierwszego wycielenia jest wiek między 24. a 26. miesiącem życia i masa ciała przed wycieleniem 620 kg. Na tej podstawie zaleca on średnio intensywny poziom żywienia, aby przyrosty masy ciała w okresie wzrostu wynosiły 750–800 g dziennie. Praktycznym wskaźnikiem wieku pierwszego pokrycia jałówki może być także uzyskanie przez nią 60 proc. masy ciała dorosłych krów w oborze i wiek 15 miesięcy.