Odmiany jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido odróżniają się od jęczmion populacyjnych większą stabilnością plonowania w zróżnicowanych warunkach stanowiskowych i atmosferycznych. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe plony.

Odmiany hybrydowe jęczmienia charakteryzuje większa elastyczność w terminie siewu. Na większości stanowisk siew może być opóźniony nawet do początku października bez znaczącego wpływu na wielkość plonu, z pominięciem wschodnich regionów Polski, gdzie siew powinien zostać wykonany do 20 września.

Daje to możliwość uprawy jęczmienia hybrydowego po zbiorach kukurydzy na kiszonkę, czy nawet wcześniejszych odmian ziarnowych – mówi Grzegorz Gruszecki przedstawiciel handlowy firmy Syngenta. Podobał się artykuł? Podziel się!